مسجد‌های زرنه (تعداد 2)

مسجد سیدالشهداء (ع) زرنه
مسجد سیدالشهداء (ع) زرنه

خیابان امام

مسجد سیدالشهدا (ع) زرنه
مسجد سیدالشهدا (ع) زرنه

دهستان کلان روستای شاله شوری