مسجد‌های تربت جام (تعداد 14)

مسجد امام حسن مجتبی (ع) تربت جام
مسجد امام حسن مجتبی (ع) تربت جام

بلوار امام خمینی جنب فرمانداری

مسجد امام جعفرصادق (ع) تربت جام
مسجد امام جعفرصادق (ع) تربت جام

شهرک آزادگان بالاتر از خوابگاه رأفتی

مسجد الزهراء (س) تربت جام
مسجد الزهراء (س) تربت جام

خیابان شهید مفتح

مسجد قدس تربت جام
مسجد قدس تربت جام

روستای جعفریه

مسجد قائم آل محمد (عج) تربت جام
مسجد قائم آل محمد (عج) تربت جام

روستای کاریزنو مالکی

مسجد فاطمه الزهراء (س) تربت جام
مسجد فاطمه الزهراء (س) تربت جام

جلگه موسی آباد روستای چاه مزارسفلی

مسجد فاطمه الزهراء (س) تربت جام
مسجد فاطمه الزهراء (س) تربت جام

روستای اسماعیل آباد گرجی امام رضا 7 سمت راست

مسجد صاحب الزمان (عج) تربت جام
مسجد صاحب الزمان (عج) تربت جام

روستای لنگر

مسجد صاحب الزمان (عج) تربت جام
مسجد صاحب الزمان (عج) تربت جام

روستای محمودآباد علیا

مسجد خلفای راشدین تربت جام
مسجد خلفای راشدین تربت جام

روستای رباط بخش بوژگان

مسجد جوادالائمه (ع) تربت جام
مسجد جوادالائمه (ع) تربت جام

روستای رحمت آباد

مسجد جامع نظرآباد تربت جام
مسجد جامع نظرآباد تربت جام

کیلومتر 62 جاده تربت جام بخش نظرآباد

مسجد جامع الغدیر تربت جام
مسجد جامع الغدیر تربت جام

روستای بزد

مسجد امام هادی (ع) تربت جام
مسجد امام هادی (ع) تربت جام

خیابان پاسدارن شهرک صیاد شیرازی