مسجد‌های تسوج (تعداد 4)

مسجد یادگارشاه تسوج
مسجد یادگارشاه تسوج

کوچه مقبره

مسجد قمربنی هاشم (ع) تسوج
مسجد قمربنی هاشم (ع) تسوج

محله فرهنگیان

مسجد امام سجاد (ع) تسوج
مسجد امام سجاد (ع) تسوج

خیابان ولیعصر (عج)

مسجد جامع چشمه کنان تسوج
مسجد جامع چشمه کنان تسوج

روستای چشمه کنان