مسجد‌های تکاب (تعداد 20)

مسجد ولیعصر (عج) تکاب
مسجد ولیعصر (عج) تکاب

خیابان انقلاب روبروی شبکه بهداشت

مسجد موسی بن جعفر (ع) تکاب
مسجد موسی بن جعفر (ع) تکاب

خیابان تختی روبروی استادیوم ورزشی تختی

مسجد مصلی حضرت بقیه ا... (عج) تکاب
مسجد مصلی حضرت بقیه ا... (عج) تکاب

خیابان امام سه راه نماز

مسجد فاطمه زهراء (س) تکاب
مسجد فاطمه زهراء (س) تکاب

خیابان کارگر محله قره ناو

مسجد فاطمه زهراء (س) تکاب
مسجد فاطمه زهراء (س) تکاب

خیابان امام بلوار نسرین پور خیابان فارابی روبروی مدرسه سوم خرداد

مسجد صاحب الزمان (عج) تکاب
مسجد صاحب الزمان (عج) تکاب

خیابان امام پایین تر از چهارراه مرکزی

مسجد صاحب الامر (عج) تکاب
مسجد صاحب الامر (عج) تکاب

خیابان امام روبروی گلزارشهداء داخل کوچه

مسجد چهارده معصوم (ع) تکاب
مسجد چهارده معصوم (ع) تکاب

خیابان کمربندی بسیج کوی پاسداران

مسجد جامع تکاب تکاب
مسجد جامع تکاب تکاب

خیابان امام چهارراه مرکزی

مسجد امیرالمؤمنین (ع) تکاب
مسجد امیرالمؤمنین (ع) تکاب

خیابان معلم کوی فرهنگیان

مسجد امیرالمؤمنین (ع) تکاب
مسجد امیرالمؤمنین (ع) تکاب

خیابان انقلاب محله سبزیخانه

مسجد امام علی (ع) تکاب
مسجد امام علی (ع) تکاب

محله شریف آباد بلوار عشایر

مسجد امام شافعی تکاب
مسجد امام شافعی تکاب

محله شریف آباد بلوار نبوت

مسجد امام سجاد (ع) تکاب
مسجد امام سجاد (ع) تکاب

خیابام امام بلوار نسرین پور محله بهداشت کوچه 1

مسجد امام رضا (ع) تکاب
مسجد امام رضا (ع) تکاب

خیابان امام محله قره ناو

مسجد امام خمینی (ره) تکاب
مسجد امام خمینی (ره) تکاب

خیابان کمربندی بسیج پایین تر از اداره آبیاری

مسجد امام حسین (ع) تکاب
مسجد امام حسین (ع) تکاب

خیابان انقلاب محله سبزیخانه

مسجد امام حسن مجتبی (ع) تکاب
مسجد امام حسن مجتبی (ع) تکاب

خیابان 17 شهریور خیابان زمزم

مسجد ابالفضل (ع) تکاب
مسجد ابالفضل (ع) تکاب

خیابان کمربندی بسیج محله منجیق تپه

مسجد ابالفضل (ع) تکاب
مسجد ابالفضل (ع) تکاب

خیابان امام پشت شرکت نفت آغال