مسجد‌های طبس (تعداد 261)

مسجد حضرت ابالفضل (ع) طبس
مسجد حضرت ابالفضل (ع) طبس

دهستان دستگردان روستای نجات آباد

مسجد حضرت ابالفضل (ع) طبس
مسجد حضرت ابالفضل (ع) طبس

دهستان دستگردان روستای کاظم آباد

مسجد حضرت ابالفضل (ع) طبس
مسجد حضرت ابالفضل (ع) طبس

دهستان دستگردان روستای احمدآباد

مسجد حضرت ابالفضل (ع) طبس
مسجد حضرت ابالفضل (ع) طبس

دهستان دستگردان روستای ده محمد

مسجد آقای نمایی طبس
مسجد آقای نمایی طبس

خیابان امام خمینی(ره)

مسجد امام رضا (ع) طبس
مسجد امام رضا (ع) طبس

خیابان فلسطین

مسجد حسینیه طبس
مسجد حسینیه طبس

دهستان کوهی خاب روستای چاه مسافر

مسجد حسینیه طبس
مسجد حسینیه طبس

دهستان دیهوک روستای دیهوک ده قدیم

مسجد حسنین طبس
مسجد حسنین طبس

بلوار شهید بهشتی شمالی کوچه دبیرستان عزیزی

مسجد حسن سماعی طبس
مسجد حسن سماعی طبس

خیابان کارگرکوچه اخوان مهدوی

مسجد حسن بخشی طبس
مسجد حسن بخشی طبس

دهستان گلشن روستای دیهشک کوچه خانه بهداشت

مسجد حجت (عج) طبس
مسجد حجت (عج) طبس

خیابان ارشاد اسلامی

مسجد حجت (عج) طبس
مسجد حجت (عج) طبس

دهستان نخلستان روستای کریت

مسجد حجت (عج) طبس
مسجد حجت (عج) طبس

دهستان منتظریه روستای جوادیه

مسجد حاجی آباد طبس
مسجد حاجی آباد طبس

دهستان دستگردان روستای حاجی آباد

مسجد حاج مختار طبس
مسجد حاج مختار طبس

دهستان دستگردان روستای آبخورگ

مسجد حاج محمد علی لطفی طبس
مسجد حاج محمد علی لطفی طبس

خیابان پهن کوچه ثقفی

مسجد حاج محمد حسین هادیان طبس
مسجد حاج محمد حسین هادیان طبس

بلوار شهید بهشتی جنوبی کوچه شهید نظرنژاد

مسجد حاج غلامرضا کارگر طبس
مسجد حاج غلامرضا کارگر طبس

خیابان شهید بهروان کوچه شهید قاسمی

مسجد حاج سید غلامرضا صدیقی طبس
مسجد حاج سید غلامرضا صدیقی طبس

دهستان گلشن روستای دیهشک پایین

مسجد حاج سید علی رشیدی طبس
مسجد حاج سید علی رشیدی طبس

دهستان گلشن روستای دیهشک کوچه مسجد جامع

مسجد حاج حسن محمد زاده طبس
مسجد حاج حسن محمد زاده طبس

دهستان گلشن روستای خسروآباد

مسجد حاج باشی شعبانیان طبس
مسجد حاج باشی شعبانیان طبس

خیابان شهید باهنر کوچه شهید مرادی

مسجد حاج ابراهیم حسینی طبس
مسجد حاج ابراهیم حسینی طبس

دهستان گلشن روستای دیهشک

مسجد چیروک طبس
مسجد چیروک طبس

دهستان دیهوک روستای چیروک

مسجد چاه طرخ علیا طبس
مسجد چاه طرخ علیا طبس

دهستان دستگردان روستای چاه طرخ علیا

مسجد چاه طرخ سفلی طبس
مسجد چاه طرخ سفلی طبس

دهستان دستگردان روستای طرخ سفلی

مسجد جوادیه طبس
مسجد جوادیه طبس

خیابان نواب صفوی کوچه زیتون

مسجد جوادالائمه (ع) طبس
مسجد جوادالائمه (ع) طبس

خیابان شهید محمد منتظری پلاک 96

مسجد جوادالائمه (ع) طبس
مسجد جوادالائمه (ع) طبس

خیابان شهید باهنر کوچه شهید رمضان مرادی پلاک 14

مسجد جوادالائمه (ع) طبس
مسجد جوادالائمه (ع) طبس

دهستان کوهی خابروستای ازبکوه جدید

مسجد ثامن ائمه (ع) طبس
مسجد ثامن ائمه (ع) طبس

بلوار شهید باهنر

مسجد تهرانی طبس
مسجد تهرانی طبس

خیابان پهن کوچه ضلع جنوبی باغ گلشن

مسجد توتونچی طبس
مسجد توتونچی طبس

خیابان شهید فرهمند کوچه توتونچی

مسجد تقویی طبس
مسجد تقویی طبس

خیابان ارشاد پشت پارک کودک کوچه باغ

مسجد تقوتائی طبس
مسجد تقوتائی طبس

میدان قدس

مسجد ترغبیان طبس
مسجد ترغبیان طبس

دهستان منتظریه روستای ترغبیان کوچه خانه بهداشت

مسجد تپه طاق طبس
مسجد تپه طاق طبس

دهستان کوهی خاب روستای تپه طاق

مسجد پیکوه طبس
مسجد پیکوه طبس

دهستان دیهوک روستای پیکوه

مسجد پیرحاجات طبس
مسجد پیرحاجات طبس

روستای پیرحاجات

مسجد پیر طبس
مسجد پیر طبس

دهستان دیهوک روستای بیبازگ

مسجد پنجه علی طبس
مسجد پنجه علی طبس

خیابان پنجه علی

مسجد پشت باغ ثقفی طبس
مسجد پشت باغ ثقفی طبس

بلوار شهید بهشتی جنوبی کوچه پهن

مسجد بهشت آباد طبس
مسجد بهشت آباد طبس

دهستان منتظریه روستای بهشت آباد شمال

مسجد بم طبس
مسجد بم طبس

دهستان دستگردان روستای بم

مسجد بزرگ پیرحاجات طبس
مسجد بزرگ پیرحاجات طبس

روستای پیرحاجات

مسجد انصار طبس
مسجد انصار طبس

خیابان شهید محمد منتظری پلاک 187

مسجد امیرالمؤمنین (ع) طبس
مسجد امیرالمؤمنین (ع) طبس

خیابان شهید فرهمند

مسجد امیرالمؤمنین (ع) طبس
مسجد امیرالمؤمنین (ع) طبس

خیابان بازک کوچه شهید مؤذن

مسجد امیرالمؤمنین (ع) طبس
مسجد امیرالمؤمنین (ع) طبس

منتظریه روستای احمدیه

مسجد امیرالمؤمنین (ع) طبس
مسجد امیرالمؤمنین (ع) طبس

دهستان دستگردان روستای کریم آباد

مسجد امیرآباد طبس
مسجد امیرآباد طبس

دهستان دستگردان روستای امیرآباد

مسجد امام نور طبس
مسجد امام نور طبس

خیابان خرمشهر محله قلعه نور

مسجد امام محمد باقر (ع) طبس
مسجد امام محمد باقر (ع) طبس

خیابان 15 کوچه شهید نجاریان

مسجد امام علی (ع) طبس
مسجد امام علی (ع) طبس

دهستان نخلستان روستای کریت علیا

مسجد امام علی (ع) طبس
مسجد امام علی (ع) طبس

دهستان نخلستان روستای ابراهیم آباد پایین

مسجد امام علی (ع) طبس
مسجد امام علی (ع) طبس

دهستان منتظریه روستای مهدی آباد

مسجد امام سجاد (ع) طبس
مسجد امام سجاد (ع) طبس

خیابان بازگ خیابان دکتر بهشتی شمالی

مسجد امام سجاد (ع) طبس
مسجد امام سجاد (ع) طبس

دهستان گلشن روستای خسروآباد

مسجد امام رضا (ع) طبس
مسجد امام رضا (ع) طبس

خیابان واعظ طبسی کوچه شهید غلامی

مسجد امام رضا (ع) طبس
مسجد امام رضا (ع) طبس

دهستان دیهوک روستای دشتوک

مسجد امام خمینی (ره) طبس
مسجد امام خمینی (ره) طبس

خیابان 15 خرداد پلاک 161

مسجد امام خمینی (ره) طبس
مسجد امام خمینی (ره) طبس

دهستان منتظریه روستای جو خواه میدان امام خمینی(ره)

مسجد امام خمینی (ره) طبس
مسجد امام خمینی (ره) طبس

دهستان گلشن روستای ا... آباد

مسجد امام حسین (ع) طبس
مسجد امام حسین (ع) طبس

خیابان واعظ طبسی کوچه مسجد پلاک 10

مسجد امام حسین (ع) طبس
مسجد امام حسین (ع) طبس

خیابان پهنکوی خیابان دکتر بهشتی کوچه بهمن پلاک 207

مسجد امام حسین (ع) طبس
مسجد امام حسین (ع) طبس

دهستان نخلستان روستای کریت پائین فلکه امام حسین(ع)

مسجد امام حسین (ع) طبس
مسجد امام حسین (ع) طبس

دهستان دستگردان روستای هودر

مسجد امام حسین (ع) طبس
مسجد امام حسین (ع) طبس

دهستان دستگردان روستای رحیم آباد

مسجد امام حسین (ع) طبس
مسجد امام حسین (ع) طبس

دهستان دیهوک روستای سرند

مسجد امام حسن مجتبی (ع) طبس
مسجد امام حسن مجتبی (ع) طبس

دهستان گلشن روستای دهنو فاطمه برات

مسجد امام حسن مجتبی (ع) طبس
مسجد امام حسن مجتبی (ع) طبس

خیابان بسیج کوچه اسدی

مسجد امام حسن مجتبی (ع) طبس
مسجد امام حسن مجتبی (ع) طبس

دهستان منتظریه روستای حمزه

مسجد امام حسن مجتبی (ع) طبس
مسجد امام حسن مجتبی (ع) طبس

دهستان گلشن روستای دیهشک بالا کوچه اصلی

مسجد امام حسن مجتبی (ع) طبس
مسجد امام حسن مجتبی (ع) طبس

دهستان گلشن روستای خسروآباد

مسجد امام حسن مجتبی (ع) طبس
مسجد امام حسن مجتبی (ع) طبس

روستای گلشن خیابان ارشاد پشت پارک کودک

مسجد امام حسن مجتبی (ع) طبس
مسجد امام حسن مجتبی (ع) طبس

خیابان بازک

مسجد امام حسن مجتبی (ع) طبس
مسجد امام حسن مجتبی (ع) طبس

دهستان پیرحاجات روستای پی استان

مسجد امام حسن عسکری (ع) طبس
مسجد امام حسن عسکری (ع) طبس

خیابان بازک بالاتر از آزمایشگاه مرکزی

مسجد امام حسن (ع) طبس
مسجد امام حسن (ع) طبس

دهستان دستگردان روستای چاه کم

مسجد امام حسن (ع) طبس
مسجد امام حسن (ع) طبس

دهستان دستگردان روستای ملوند

مسجد امام جواد (ع) طبس
مسجد امام جواد (ع) طبس

دهستان پیرحاجات روستای پی استان

مسجد امام جعفرصادق (ع) طبس
مسجد امام جعفرصادق (ع) طبس

بلوار شهید بهشتی جنوبی کوچه شهید شیبانی

مسجد امام جعفرصادق (ع) طبس
مسجد امام جعفرصادق (ع) طبس

دهستان گلشن روستای خرو سفلی

مسجد امام جعفرصادق (ع) طبس
مسجد امام جعفرصادق (ع) طبس

دهستان نخلستان روستای فهالنج

مسجد ام کلثوم طبس
مسجد ام کلثوم طبس

خیابان ارشاد اسلامی جنب آب انبار بخد

مسجد ام البنین (س) طبس
مسجد ام البنین (س) طبس

خیابان دوازده متری بازگ

مسجد الهادی (ع) طبس
مسجد الهادی (ع) طبس

خیابان کارگر پلاک 39

مسجد النبی (ص) طبس
مسجد النبی (ص) طبس

گلشن خیابان نواب صفوی کوچه رحمانی

مسجد المحمد (ص) طبس
مسجد المحمد (ص) طبس

دهستان دستگردان روستای زیرک آباد

مسجد الزهراء (س) طبس
مسجد الزهراء (س) طبس

خیابان شهید محمد منتظری کوچه ارگ کوچه مهدیه پلاک 190

مسجد الرضا (ع) طبس
مسجد الرضا (ع) طبس

گلشن خیابان نواب صفوی کوچه زیتون

مسجد الرسول (ص) طبس
مسجد الرسول (ص) طبس

بلوار شهید رجایی 42 متری پهنک

مسجد الرسول (ص) طبس
مسجد الرسول (ص) طبس

گلشن خیابان کارگر

مسجد اکبرآباد طبس
مسجد اکبرآباد طبس

دهستان منتظریه روستای اکبرآباده

مسجد اسماعیل آباد طبس
مسجد اسماعیل آباد طبس

دهستان کویر روستای اسماعیل آباد

مسجد ازمیغان طبس
مسجد ازمیغان طبس

دهستان منتظریه روستای ازمیغان

مسجد احمدی طبس
مسجد احمدی طبس

دهستان گلشن روستای شیرآباده

مسجد ابومسلم طبس
مسجد ابومسلم طبس

دهستان نخلستان روستای کریت

مسجد اباذر طبس
مسجد اباذر طبس

دهستان گلشن روستای دشت غران

مسجد اباذرغفاری طبس
مسجد اباذرغفاری طبس

خیابان نواب صفوی کوچه مسجد پلاک 165

مسجد ابالفضلی طبس
مسجد ابالفضلی طبس

عشق آباد خیابان ولیعصر(عج)

مسجد ابالفضلی طبس
مسجد ابالفضلی طبس

دهستان پیرحاجات روستای حلوان

مسجد ابالفضل العباس (ع) طبس
مسجد ابالفضل العباس (ع) طبس

خیابان 12 متری بازک گلشن

مسجد ابراهیم نادری طبس
مسجد ابراهیم نادری طبس

دهستان دستگردان روسنای پژدغر

مسجد آرام طبس
مسجد آرام طبس

دهستان گلشن روستای دیهشک پایین روبروی مسجد موسی بن جعفر

مسجد آبخورگ طبس
مسجد آبخورگ طبس

دهستان دستگردان روستای آبخورگ

مسجد آب بخش طبس
مسجد آب بخش طبس

روستای پیرحاجات

مسجد امام حسن مجتبی (ع) طبس
مسجد امام حسن مجتبی (ع) طبس

روستای شیرآباد

مسجد ابالفضلی طبس
مسجد ابالفضلی طبس

بخش مرکزی روستای همت آباد

مسجد یعقوبیه طبس
مسجد یعقوبیه طبس

دهستان دستگردان روستای یعقوبیه چاه کویر

مسجد هیئت صاحب الزمان (عج) طبس
مسجد هیئت صاحب الزمان (عج) طبس

خیابان شهید محمد منتظری کوچه ارگ قدیم

مسجد هیئت ابالفضلی طبس
مسجد هیئت ابالفضلی طبس

دهستان منتظریه روستای تشکانان

مسجد هوک طبس
مسجد هوک طبس

دهستان کوهی خاب روستای یهوک

مسجد همت آباد طبس
مسجد همت آباد طبس

دهستان گلشن روستای همت آباد

مسجد هادیان طبس
مسجد هادیان طبس

خیابان دکتر بهشتی جنوبی کوچه شهید نظر نژاد

مسجد هادیان طبس
مسجد هادیان طبس

خیابان حاج شیخ محمد مجتهد کوچه شبانی

مسجد ولیعصر (عج) طبس
مسجد ولیعصر (عج) طبس

خیابان عباسپور کوچه شهید اشکاوند

مسجد الرسول (ص) طبس
مسجد الرسول (ص) طبس

گلشن 24متری بلوار شهید رجایی

مسجد ولیعصر (عج) طبس
مسجد ولیعصر (عج) طبس

دهستان گلشن روستای دشت غران

مسجد امام جعفر صادق (ع) طبس
مسجد امام جعفر صادق (ع) طبس

شهرک زیباشهر بلوار امام موسی کاظم نبش امام حسین 2

مسجد ولیعصر (عج) طبس
مسجد ولیعصر (عج) طبس

دهستان دیهوک روستای اصفهک

مسجد رسول اکرم (ص) طبس
مسجد رسول اکرم (ص) طبس

روستای ملوند

مسجد ولیعصر (عج) طبس
مسجد ولیعصر (عج) طبس

دهستان پیرحاجات روستای حلوان

مسجد جامع حضرت ابالفضل (ع) طبس
مسجد جامع حضرت ابالفضل (ع) طبس

روستای کریت

مسجد نوروزیان طبس
مسجد نوروزیان طبس

دهستان منتظریه روستای یازمیغان

مسجد امام حسن مجتبی (ع) طبس
مسجد امام حسن مجتبی (ع) طبس

روستای شیرآباد انتهای خیابان امام خمینی (ره)

مسجد نبی (ص) طبس
مسجد نبی (ص) طبس

دهستان گلشن روستای نورآباد

مسجد جامع امام حسن مجتبی (ع) طبس
مسجد جامع امام حسن مجتبی (ع) طبس

روستای خسروآباد

مسجد نایبند طبس
مسجد نایبند طبس

دهستان کویر روستای نایبند

مسجد صاحب الزمان (عج) طبس
مسجد صاحب الزمان (عج) طبس

روستای جوخواه خیابان حسین بن موسی الکاظم (ع)

مسجد میرزا علی طبس
مسجد میرزا علی طبس

خیابان 15 خرداد

مسجد امام حسن مجتبی (ع) طبس
مسجد امام حسن مجتبی (ع) طبس

روستای جمز خیابان شهید اسماعیلیان

مسجد مهرود طبس
مسجد مهرود طبس

خیابان امام خمینی(ره)خیابان دکتر شریعتی جنوبی کوچه صبا

مسجد فاطمیه (س) طبس
مسجد فاطمیه (س) طبس

روستای بهشت آباد خیابان ظفر

مسجد مهربانی طبس
مسجد مهربانی طبس

دهستان گلشن روستای مهربانی

مسجد جوادالائمه (ع) طبس
مسجد جوادالائمه (ع) طبس

روستای دیهشک خیابان بهاران

مسجد مهرآباد طبس
مسجد مهرآباد طبس

دهستان منتظریه روستای مهرآباد

مسجد موسی بن جعفر (ع) طبس
مسجد موسی بن جعفر (ع) طبس

خیابان شهید مطهری کوچه عباس آریانژاد

مسجد موسی بن جعفر (ع) طبس
مسجد موسی بن جعفر (ع) طبس

بلوار شهید بهشتی جنوبی پلاک 147

مسجد موسی بن جعفر (ع) طبس
مسجد موسی بن جعفر (ع) طبس

بلوار شهید باهنر کوچه شهید عبد ا... زاده پلاک 21

مسجد موسی بن جعفر (ع) طبس
مسجد موسی بن جعفر (ع) طبس

بلوار شهید عباسپور کوچه اول

مسجد موسی بن جعفر (ع) طبس
مسجد موسی بن جعفر (ع) طبس

روستای گلشن کوچه هیئت صاحب الزمانی(عج)

مسجد موسی بن جعفر (ع) طبس
مسجد موسی بن جعفر (ع) طبس

دهستان گلشن روستای دشت غران

مسجد موسی بن جعفر (ع) طبس
مسجد موسی بن جعفر (ع) طبس

دهستان دیهوک خیابان حسینیه

مسجد موسویان طبس
مسجد موسویان طبس

دهستان گلشن روستای خرو سفلی

مسجد موسوی طبس
مسجد موسوی طبس

خیابان امام خمینی(ره) کوچه صدف

مسجد منصوریه طبس
مسجد منصوریه طبس

دهستان دستگردان روستای منصوریه

مسجد ملکی طبس
مسجد ملکی طبس

بلوار شهید بهشتی شمالی ابتدای خیابان بازک

مسجد مسلم بن عقیل طبس
مسجد مسلم بن عقیل طبس

خیابان دکتر بهشتی شمالی کوچه نارنجی

مسجد مسلم بن عقیل طبس
مسجد مسلم بن عقیل طبس

خیابان واعظ طبسی پلاک 140

مسجد جامع طبس طبس
مسجد جامع طبس طبس

خیابان شهید محمد منتظری پلاک 22

مسجد جامع کریت پایین طبس
مسجد جامع کریت پایین طبس

دهستان نخلستان روستای شهرک کریت پائین

مسجد جامع دهنو طبس
مسجد جامع دهنو طبس

دهستان کویر روستای دهنو

مسجد جامع میان آباد طبس
مسجد جامع میان آباد طبس

دهستان دستگردان روستای میان آباد

مسجد جامع محمد زرگر طبس
مسجد جامع محمد زرگر طبس

میدان امام خمینی(ره) خیابان حاج محمد زرگر

مسجد جامع عباس شبانی طبس
مسجد جامع عباس شبانی طبس

دهستان گلشن روستای خسروآباد

مسجد جامع عباس حیدری طبس
مسجد جامع عباس حیدری طبس

دهستان منتظریه روستای تشکانان

مسجد جامع شهید هاشمی نژاد طبس
مسجد جامع شهید هاشمی نژاد طبس

دهستان گلشن روستای خرو علیا

مسجد جامع حضرت ابالفضل (ع) طبس
مسجد جامع حضرت ابالفضل (ع) طبس

دهستان نخلستان روستای شهرک کریت بالا

مسجد چهارده معصوم (ع) طبس
مسجد چهارده معصوم (ع) طبس

دهستان پیرحاجات روستای حلوان

مسجد جامع فهالنج طبس
مسجد جامع فهالنج طبس

دهستان نخلستان روستای فهالنج

مسجد جامع دیهشک پایین طبس
مسجد جامع دیهشک پایین طبس

دهستان گلشن روستای دیهشک پایین

مسجد جامع اسفندیار طبس
مسجد جامع اسفندیار طبس

دهستان کویر روستای اسفندیار

مسجد جامع بازک طبس
مسجد جامع بازک طبس

دهستان دیهوک روستای بازگ

مسجد جامع دیهوک طبس
مسجد جامع دیهوک طبس

روستای دیهوک

مسجد مرغوب طبس
مسجد مرغوب طبس

دهستان کویر روستای مرغوب

مسجد مرحوم محمد بادی طبس
مسجد مرحوم محمد بادی طبس

دهستان نخلستان روستای فهالنج

مسجد مرحوم باقر باقری طبس
مسجد مرحوم باقر باقری طبس

دهستان منتظریه روستای حمزه

مسجد مراد طبس
مسجد مراد طبس

دهستان گلشن روستای دیهشک

مسجد محمد رسول ا... (ص) طبس
مسجد محمد رسول ا... (ص) طبس

خیابان شهید بهشتی شمالی کوچه میرزا علیها

مسجد محمد حسن عراقی طبس
مسجد محمد حسن عراقی طبس

دهستان گلشن روستای دیهشک پائین

مسجد محمد ابراهیم عباسی طبس
مسجد محمد ابراهیم عباسی طبس

دهستان منتظریه روستای منتظریه خیابان اصلی

مسجد محمد آباد طبس
مسجد محمد آباد طبس

دهستان کوهی خاب روستای محمد آباد

مسجد مجتمع رفاهی امام رضا(ع) طبس
مسجد مجتمع رفاهی امام رضا(ع) طبس

روستای دیهوک

مسجد گور طاهری طبس
مسجد گور طاهری طبس

دهستان کوهی خاب روستای گور طاهری

مسجد گلشانه طبس
مسجد گلشانه طبس

دهستان دستگردان روستای گلشانه

مسجد گشن طبس
مسجد گشن طبس

دهستان منتظریه روستای گشن

مسجد کهنه طبس
مسجد کهنه طبس

دهستان دستگردان روستای هودر

مسجد کمیل طبس
مسجد کمیل طبس

خیابان امام خمینی(ره) کوچه کاظم زاده پلاک 33

مسجد کلاته محمد قربان طبس
مسجد کلاته محمد قربان طبس

دهستان کویر روستای اسماعیل آباد

مسجد کرد آباد طبس
مسجد کرد آباد طبس

دهستان منتظریه روستای کرد آباد

مسجد کربلایی عباس فخاری طبس
مسجد کربلایی عباس فخاری طبس

خیابان کارگرکوچه مسجد امام حسین (ع)

مسجد کربلائی حسین علی طبس
مسجد کربلائی حسین علی طبس

دهستان کویر روستای دهنو

مسجد کربلائی علی طبس
مسجد کربلائی علی طبس

دهستان دیهوک روستای اصفهک

مسجد کربلاآقا سید حسین طبس
مسجد کربلاآقا سید حسین طبس

دهستان نخلستان روستای فهالنج

مسجد قلیان طبس
مسجد قلیان طبس

خیابان پهن کوی مسجد قلیان پلاک 119

مسجد قلعه طبس
مسجد قلعه طبس

دهستان منتظریه روستای جمز مزرعه کشاورزی

مسجد قائمیه طبس
مسجد قائمیه طبس

دهستان دستگردان روستای قائمیه

مسجد قائم آل محمد (عج) طبس
مسجد قائم آل محمد (عج) طبس

خیابان شهید محمد منتظری کوچه محمد مهدی زاده

مسجد فیض طبس
مسجد فیض طبس

خیابان کارگرکوچه شهید سنگچولی

مسجد فرحناکی طبس
مسجد فرحناکی طبس

بلوار شهید رجائی کوچه شهید فولادی

مسجد فتح آباد طبس
مسجد فتح آباد طبس

دهستان دستگردان روستای فتح آباد

مسجد فاطمیه (س) طبس
مسجد فاطمیه (س) طبس

ابتدای خیابان واعظ طبسی پلاک 20

مسجد فاطمه الزهراء (س) طبس
مسجد فاطمه الزهراء (س) طبس

خیابان شهید مطهری کوچه رستم آباد

مسجد علی بن موسی الرضا (ع) طبس
مسجد علی بن موسی الرضا (ع) طبس

دهستان دستگردان روستای ده محمد

مسجد علی بن حسین (ع) طبس
مسجد علی بن حسین (ع) طبس

خیابان واعظ طبسی کوچه علی هوشمند کوچه شهید غلامی

مسجد علی بن ابیطالب (ع)  طبس
مسجد علی بن ابیطالب (ع) طبس

دهستان دستگردان روستای ده محمد

مسجد علی اصغر طبس
مسجد علی اصغر طبس

خیابان واعظ طبسی کوچه شهید سجادی پلاک 2

مسجد علی آباد طبس
مسجد علی آباد طبس

دهستان منتظریه روستای علی آباد

مسجد علی آباد طبس
مسجد علی آباد طبس

دهستان دستگردان روستای علی آباد چاه کویر

مسجد عظیمی طبس
مسجد عظیمی طبس

خیابان پهن کوی خیابان شهید عظیمی زاده

مسجد طفلان مسلم طبس
مسجد طفلان مسلم طبس

خیابان نواب صفوی کوچه حوض گلاب

مسجد طفلان مسلم طبس
مسجد طفلان مسلم طبس

بلوار شهید مطهری جاده طوفاننبش میدان پلاک 52

مسجد طفلان مسلم طبس
مسجد طفلان مسلم طبس

دهستان دیهوک روستای اصفهک

مسجد صدیقه کبری (س) طبس
مسجد صدیقه کبری (س) طبس

خیابان باغ گلشن پشت فرمانداری

مسجد صادق زاده طبس
مسجد صادق زاده طبس

بلوار شهید عباسپور جنب انبار آهن فردقی مهدوی

مسجد صاحب الزمان (عج) طبس
مسجد صاحب الزمان (عج) طبس

میدان امام خمینی(ره) پلاک 432

مسجد صاحب الزمان (عج) طبس
مسجد صاحب الزمان (عج) طبس

دهستان منتظریه روستای رباط خان

مسجد صاحب الزمان (عج) طبس
مسجد صاحب الزمان (عج) طبس

دهستان منتظریه روستای جوخواه

مسجد صاحب الزمان (عج) طبس
مسجد صاحب الزمان (عج) طبس

دهستان کویر روستای زنوغان

مسجد صاحب الزمان (عج) طبس
مسجد صاحب الزمان (عج) طبس

دهستان کوهی خاب روستای کرکساب

مسجد صاحب الزمان (عج) طبس
مسجد صاحب الزمان (عج) طبس

دهستان دستگردان روستای میان آباد

مسجد صاحب الزمان (عج) طبس
مسجد صاحب الزمان (عج) طبس

دهستان دستگردان روستای مهدی آباد

مسجد صاحب الزمان (عج) طبس
مسجد صاحب الزمان (عج) طبس

دهستان دستگردان روستای کاظم آباد

مسجد صاحب الزمان (عج) طبس
مسجد صاحب الزمان (عج) طبس

دهستان دستگردان روستای دلاکوک

مسجد صاحب الزمان (عج) طبس
مسجد صاحب الزمان (عج) طبس

دهستان دستگردان روستای دستگردان

مسجد صاحب الزمان (عج) طبس
مسجد صاحب الزمان (عج) طبس

دهستان دستگردان روستای حسن آباد اعتماد

مسجد شهید هاشمی نژاد طبس
مسجد شهید هاشمی نژاد طبس

دهستان گلشن روستای دشت غران

مسجد شهید منتظری طبس
مسجد شهید منتظری طبس

دهستان نخلستان روستای فهالنج

مسجد شهید غلامحسن خانلو طبس
مسجد شهید غلامحسن خانلو طبس

خیابان بسیج پلاک 861

مسجد شهید عباسپور طبس
مسجد شهید عباسپور طبس

دهستان گلشن روستای دیهشک

مسجد شهید عباس زنگوئی طبس
مسجد شهید عباس زنگوئی طبس

دهستان کویر روستای عرب آباد

مسجد شهید رفیعی طبس
مسجد شهید رفیعی طبس

دهسروستای تان دیهوک امیرآباد

مسجد سیف ا... طبس
مسجد سیف ا... طبس

خیابان مجتبی نجفی کوچه شیخ خیابان عطار

مسجد سیدالشهداء (ع) طبس
مسجد سیدالشهداء (ع) طبس

دهستان گلشن روستای همت آباد

مسجد سید حسین خیابانی طبس
مسجد سید حسین خیابانی طبس

روستای گلشن جاده دیهشک پایین

مسجد سلیمی طبس
مسجد سلیمی طبس

خیابان شهید بهشتی جنوبی کوچه شهید نظر نژاد پلاک 97

مسجد سلیمان طبس
مسجد سلیمان طبس

دهستان پیرحاجات روستای پی استان

مسجد سرکوچه طبس
مسجد سرکوچه طبس

دهستان گلشن روستای خرو سفلی

مسجد سراب طبس
مسجد سراب طبس

دهستان کویر روستای دهنو

مسجد سجادیه طبس
مسجد سجادیه طبس

خیابان پهن کوچه جنب هیئت حسینی پلاک 181

مسجد زیرک آباد طبس
مسجد زیرک آباد طبس

دهستان دستگردان روستای زیرک آباد

مسجد زیتون طبس
مسجد زیتون طبس

خیابان نواب صفوی کوچه مسجد

مسجد زمانیان طبس
مسجد زمانیان طبس

دهستان گلشن روستای ا... آباد

مسجد زردگاه طبس
مسجد زردگاه طبس

دهستان کویر روستای زردگاه

مسجد رواق طبس
مسجد رواق طبس

دهستان گلشن روستای دیهشک

مسجد رضوی طبس
مسجد رضوی طبس

دهستان گلشن روستای دشت غران

مسجد رستم آباد طبس
مسجد رستم آباد طبس

خیابان فلسطین پلاک 99

مسجد رحمت آباد طبس
مسجد رحمت آباد طبس

دهستان گلشن روستای رحمت آباد

مسجد رجایی طبس
مسجد رجایی طبس

خیابان پهن کوچه مسجد پلاک951

مسجد ربابه افتادگی طبس
مسجد ربابه افتادگی طبس

روستای گلشن جاده دیهشک پایین

مسجد دهنو فاطمه برات طبس
مسجد دهنو فاطمه برات طبس

دهستان گلشن روستای دهنو فاطمه برات

مسجد دهشور طبس
مسجد دهشور طبس

دهستان منتظریه روستای دهشور

مسجد دهته طبس
مسجد دهته طبس

دهستان کویر روستای دهته

مسجد ده شیب و چیروک طبس
مسجد ده شیب و چیروک طبس

دهستان دیهوک روستای چیروک روستای ده شیب

مسجد دوازده امام و چهارده معصوم (ع) طبس
مسجد دوازده امام و چهارده معصوم (ع) طبس

دهستان منتظریه روستای محمد آباد

مسجد دلاک آباد طبس
مسجد دلاک آباد طبس

دهستان دستگردان روستای دلاک آباد

مسجد داری طبس
مسجد داری طبس

بلوار شهید باهنرکوچه مسجد امیرالمؤمنین(ع)

مسجد خاتم الانبیاء (ص) طبس
مسجد خاتم الانبیاء (ص) طبس

محله بعداز آب انبار

مسجد حیدری طبس
مسجد حیدری طبس

دهستان گلشن روستای دیهشک کوچه مدرسه راهنمایی

مسجد حقانی طبس
مسجد حقانی طبس

میدان امام خمینی(ره)

مسجد حضرت محمد (ص) طبس
مسجد حضرت محمد (ص) طبس

دهستان منتظریه روستای محمد آباد

مسجد حضرت محمد (ص) طبس
مسجد حضرت محمد (ص) طبس

دهستان دستگردان روستای غنی آباد

مسجد حضرت قائم (عج) طبس
مسجد حضرت قائم (عج) طبس

دهستان دستگردان روستای قائمیه

مسجد حضرت علی (ع) طبس
مسجد حضرت علی (ع) طبس

دهستان دستگردان روستای میان آباد

مسجد حضرت عباس (ع) طبس
مسجد حضرت عباس (ع) طبس

دهستان دستگردان روستای ایلخانی

مسجد زینب (س) طبس
مسجد زینب (س) طبس

دهستان دستگردان روستای غنی آباد

مسجد زینب (س) طبس
مسجد زینب (س) طبس

خیابان بازک

مسجد زینب (س) طبس
مسجد زینب (س) طبس

دهستان گلشن روستای دیهشک پایین

مسجد زهراء (س) طبس
مسجد زهراء (س) طبس

دهستان منتظریه روستای تشکانان