مسجد‌های شفت (تعداد 12)

مسجد جامع امام حسن (ع) شفت
مسجد جامع امام حسن (ع) شفت

مرکز دهستان جیرده

مسجد مصلّی حضرت رسول اکرم (ص) شفت
مسجد مصلّی حضرت رسول اکرم (ص) شفت

انتهای بلوار آیت ا... طالقانی

مسجد قائمیه شفت
مسجد قائمیه شفت

روستای میر محله

مسجد فاطمیه شفت
مسجد فاطمیه شفت

روستای ملاسرا

مسجد صاحب الزمان (عج) شفت
مسجد صاحب الزمان (عج) شفت

روستای صیقلان

مسجد صاحب الزمان (عج) شفت
مسجد صاحب الزمان (عج) شفت

روستای سیاهمزگی

مسجد شهدای گمنام شفت
مسجد شهدای گمنام شفت

خیابان ولیعصر خیابان میرزای شفتی انتهای کوچه 22 بهمن

مسجد سلطان پیرحسن پیرسرا شفت
مسجد سلطان پیرحسن پیرسرا شفت

خیابان امام خمینی محله حسن پیرسرا

مسجد سالک معلم شفت
مسجد سالک معلم شفت

دهستان نصیر محله روستای سالک معلم

مسجد جامع ولیعصر (عج) شفت
مسجد جامع ولیعصر (عج) شفت

خیابان ولیعصر جنب گلزار شهدای شفت

مسجد اباصالح المهدی (عج) شفت
مسجد اباصالح المهدی (عج) شفت

خیابان ولیعصر نبش خیابان حضرت آیت ا... میرزای شفتی

مسجد ذولپیران شفت
مسجد ذولپیران شفت

حومه شهر شفت