مسجد‌های شبستر (تعداد 13)

مسجد جامع علی بیگلو شبستر
مسجد جامع علی بیگلو شبستر

روستای علی بیگلو

مسجد علی بن ابیطالب (ع) شبستر
مسجد علی بن ابیطالب (ع) شبستر

خیابان فرهنگیان

مسجد جامع بنیس شبستر
مسجد جامع بنیس شبستر

روستای بنیس

مسجد جامع صاحب الزمان (عج) شبستر
مسجد جامع صاحب الزمان (عج) شبستر

روستای زیناب میدان امام حسین (ع)

مسجد امام حسین (ع) شبستر
مسجد امام حسین (ع) شبستر

خیابان امام سه راهی طالقانی

مسجد جامع دریان شبستر
مسجد جامع دریان شبستر

خیابان امام دریان

مسجد جامع ملک زاده شبستر
مسجد جامع ملک زاده شبستر

روستای ملک زاده

مسجد جامع علیشاه شبستر
مسجد جامع علیشاه شبستر

روستای علیشاه میدان آزادی

مسجد جامع علی بن ابیطالب (ع) شبستر
مسجد جامع علی بن ابیطالب (ع) شبستر

روستای کافی الملک خیابان دیزه چای نبش خیابان شهید محمودی

مسجد حضرت ابالفضل (ع) شبستر
مسجد حضرت ابالفضل (ع) شبستر

روستای قره تپه خیابان امام (ره)

مسجد حضرت علی (ع) شبستر
مسجد حضرت علی (ع) شبستر

روستای علیشاه خیابان امام

مسجد صاحب الزمان (عج) شبستر
مسجد صاحب الزمان (عج) شبستر

روستای هریس

مسجد جامع شبستر شبستر
مسجد جامع شبستر شبستر

میدان مرکزی (میدان نماز)