مسجد‌های سرعین (تعداد 1)

مسجد حضرت ابالفضل (ع) سرعین
مسجد حضرت ابالفضل (ع) سرعین

جاده ارجستان روستای ایردموسی