مسجد‌های سلمان شهر (تعداد 3)

مسجد امام جواد (ع) سلمان شهر
مسجد امام جواد (ع) سلمان شهر

محله سی سی سرا

مسجد جامع سلمان شهر سلمان شهر
مسجد جامع سلمان شهر سلمان شهر

خیابان بعد از میدان متل قو

مسجد جامع دانیال سلمان شهر
مسجد جامع دانیال سلمان شهر

روستای دانیال