مسجد‌های راور (تعداد 17)

مسجد فاطمیه (س) راور
مسجد فاطمیه (س) راور

انتهای خیابان قدس قبل از پل زیر گذر خیابان جنب پمپ گاز

مسجد جامع راور راور
مسجد جامع راور راور

بلوار اربعین نبش خیابان امام خمینی

مسجد آیت ا... میلانی راور
مسجد آیت ا... میلانی راور

خیابان 17شهریور حضرت آیت ا... میلانی (ره)

مسجد آیت ا... راور
مسجد آیت ا... راور

خیابان گلزار

مسجد ابالفضل العباس (ع) راور
مسجد ابالفضل العباس (ع) راور

کوهساران روستای گچ علیا بالای ده کنار استخر

مسجد امام خمینی (ره) راور
مسجد امام خمینی (ره) راور

امام خمینی (ره)

مسجد امام رضا (ع) راور
مسجد امام رضا (ع) راور

روستای شریف آباد

مسجد مهدیه راور
مسجد مهدیه راور

جنب مزار شهدای گمنام

تکیه ابالفضل (ع) راور
تکیه ابالفضل (ع) راور

خیابان امام رضا مقابل بلوار اربعین

مسجد المهدی (عج) راور
مسجد المهدی (عج) راور

خیابان امام خمینی خیابان قدس انتهای فرعی دوم سمت راست

مسجد امام حسن مجتبی (ع) راور
مسجد امام حسن مجتبی (ع) راور

خیابان قدس کوچه

مسجد میلانی راور
مسجد میلانی راور

خیابان گلزار مقابل پارک گلزار

مسجد علی بن ابیطالب (ع) راور
مسجد علی بن ابیطالب (ع) راور

حومه شهر راور

مسجد و تکیه امام رضا (ع) راور
مسجد و تکیه امام رضا (ع) راور

خیابان گلنار

مسجد امام صادق (ع) راور
مسجد امام صادق (ع) راور

بلوار اربعین شرقی کوچه

مسجد چهارده معصوم (ع) راور
مسجد چهارده معصوم (ع) راور

خیابان امام خمینی

مسجد صاحب ازمان (عج) راور
مسجد صاحب ازمان (عج) راور

خیابان قدس