مسجد‌های روانسر (تعداد 11)

مسجد ویس القرن روانسر
مسجد ویس القرن روانسر

بلوار معلم شهرک ویس القرن

مسجد محمد رسول ا... (ص) روانسر
مسجد محمد رسول ا... (ص) روانسر

خیابان بهار

مسجد فاروقیه روانسر
مسجد فاروقیه روانسر

خیابان فاروقیه

مسجد خلفاء راشدین روانسر
مسجد خلفاء راشدین روانسر

جاده پاوه

مسجد حضرت حمزه روانسر
مسجد حضرت حمزه روانسر

جاده کامیاران محله صالح اباد

مسجد جامع روانسر روانسر
مسجد جامع روانسر روانسر

سه راه اصلی

مسجد بلال روانسر
مسجد بلال روانسر

خیابان امام خمینی

مسجد امام محمد غزالی روانسر
مسجد امام محمد غزالی روانسر

محله فرهنگیان

مسجد امام شافعی روانسر
مسجد امام شافعی روانسر

خیابان امام شافعی

مسجد امام حسین (ع) روانسر
مسجد امام حسین (ع) روانسر

روستای گرگیدر

مسجد امام حسین (ع) روانسر
مسجد امام حسین (ع) روانسر

روبروی فرمانداری