مسجد‌های پیرانشهر (تعداد 3)

مسجد صاحب الزمان (عج) پیرانشهر
مسجد صاحب الزمان (عج) پیرانشهر

خیابان حضرت امام (ره) تقاطع خیابان توحید

مسجد جامع جدید پیرانشهر
مسجد جامع جدید پیرانشهر

چهار راه قدس

مسجد امام حسین (ع) پیرانشهر
مسجد امام حسین (ع) پیرانشهر

خیابان استقلال