مسجد‌های نیاسر (تعداد 2)

مسجد مهدیه وادقان نیاسر
مسجد مهدیه وادقان نیاسر

روستای وادقان خیابان امامزاده طهماسب

مسجد جامع امام خمینی (ره) نیاسر
مسجد جامع امام خمینی (ره) نیاسر

خیابان ولی عصر