مسجد‌های نشتارود (تعداد 2)

مسجد جامع کترا نشتارود
مسجد جامع کترا نشتارود

روستای کترا نرسیده به بازار

مسجد جامع نشتارود نشتارود
مسجد جامع نشتارود نشتارود

محله کتری خیابان ساحلی