مسجد‌های نمین (تعداد 3)

مسجد سرهنگ نمین
مسجد سرهنگ نمین

خیابان مفتح

مسجد جامع نمین نمین
مسجد جامع نمین نمین

میدان شهدا

مسجد امام رضا (ع) نمین
مسجد امام رضا (ع) نمین

شهرک ولی عصر (ع) مسکن مهر