مسجد‌های لوشان (تعداد 12)

مسجد صاحب الزمان (عج) لوشان
مسجد صاحب الزمان (عج) لوشان

داخل بازار

مسجد حضرت ولیعصر (عج) لوشان
مسجد حضرت ولیعصر (عج) لوشان

روستای غارکوه

مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) لوشان
مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) لوشان

روستای نظامیوند

مسجد حضرت ابالفضل (ع) لوشان
مسجد حضرت ابالفضل (ع) لوشان

شهرک قزوینی پور

مسجد حضرت ابالفضل (ع) لوشان
مسجد حضرت ابالفضل (ع) لوشان

شهرک 31 خرداد

مسجد حضرت ابالفضل (ع) لوشان
مسجد حضرت ابالفضل (ع) لوشان

روستای سیاه تپه قره تیکان

مسجد حضرت ابالفضل (ع) لوشان
مسجد حضرت ابالفضل (ع) لوشان

روستای پاچنار

مسجد جامع لوشان لوشان
مسجد جامع لوشان لوشان

میدان بسیج جنب دفتر امام جمعه

مسجد اهل البیت (ع) لوشان
مسجد اهل البیت (ع) لوشان

بلوار اصلی جنب شهرداری

مسجد امام سجاد (ع) لوشان
مسجد امام سجاد (ع) لوشان

روستای سیاه تپه

مسجد امام حسین (ع) لوشان
مسجد امام حسین (ع) لوشان

روستای شهرکوه (کردنشین)

مسجد امام جعفرصادق (ع) لوشان
مسجد امام جعفرصادق (ع) لوشان

محله ترک نشین