مسجد‌های لاهیجان (تعداد 1)

مسجد امام حسین (ع) لاهیجان
مسجد امام حسین (ع) لاهیجان

روستای چلک