مسجد‌های کوهدشت (تعداد 10)

مسجد نبی اکرم (ص) کوهدشت
مسجد نبی اکرم (ص) کوهدشت

شهرک شهید رجایی بلوار نبی اکرم (ص)

مسجد فاطمه زهراء (س) کوهدشت
مسجد فاطمه زهراء (س) کوهدشت

تازه آباد شاهیوند بلوار فاطمیه

مسجد صاحب الزمان (عج) کوهدشت
مسجد صاحب الزمان (عج) کوهدشت

خیابان صاحب الزمان(عج)

مسجد سیدالشهداء (ع) کوهدشت
مسجد سیدالشهداء (ع) کوهدشت

خیابان جهاد شمالی

مسجد جوادالائمه (ع) کوهدشت
مسجد جوادالائمه (ع) کوهدشت

خیابان سید الشهداء

مسجد امام حسین (ع) کوهدشت
مسجد امام حسین (ع) کوهدشت

بخش طرهان روستای صیدکریم (چاشوره)

مسجد امام حسین (ع) کوهدشت
مسجد امام حسین (ع) کوهدشت

چهار راه سادات

مسجد امام حسین (ع) کوهدشت
مسجد امام حسین (ع) کوهدشت

روستای اشتره گل گل

مسجد النبی (ص) کوهدشت
مسجد النبی (ص) کوهدشت

روستای بخش کونانی

مسجد الرضا (ع) کوهدشت
مسجد الرضا (ع) کوهدشت

بلوار سپاه جنب کانون فرهنگی تربیتی نور