مسجد‌های کوهبنان (تعداد 18)

مسجد امام صادق (ع) کوهبنان
مسجد امام صادق (ع) کوهبنان

محور کوهبنان به بافت

مسجد و امام زاده سلیمان کوهبنان
مسجد و امام زاده سلیمان کوهبنان

محور کوهبنان به زرند

مسجد امام حسین (ع) کوهبنان
مسجد امام حسین (ع) کوهبنان

محور کوهبنان به زرند

مسجد امام حسین (ع) کوهبنان
مسجد امام حسین (ع) کوهبنان

کیلومتر 3 محور کوهبنان به راور

مسجد امام حسین (ع) کوهبنان
مسجد امام حسین (ع) کوهبنان

خیابان طالقانی

مسجد امام حسن مجتبی (ع) کوهبنان
مسجد امام حسن مجتبی (ع) کوهبنان

بلوار آزادی جنب تکیه شهید روح الامینی

مسجد امام حسن (ع) کوهبنان
مسجد امام حسن (ع) کوهبنان

محور کوهبنان به زرند

مسجد ابالفضل (ع) کوهبنان
مسجد ابالفضل (ع) کوهبنان

محور کوهبنان به بافت

مسجد ابالفضل (ع) کوهبنان
مسجد ابالفضل (ع) کوهبنان

محور کوهبنان به بافت

مسجد امام خمینی کوهبنان
مسجد امام خمینی کوهبنان

بلوار امام خمینی (ره)

مسجد الرضا (ع) کوهبنان
مسجد الرضا (ع) کوهبنان

خیابان شریعتی

مسجد صاحب الزمان (عج) کوهبنان
مسجد صاحب الزمان (عج) کوهبنان

محور کوهبنان به بافت

مسجد شهید عبداللهی کوهبنان
مسجد شهید عبداللهی کوهبنان

کیلومتر 2 محور کوهبنان به راور

مسجد سیدالشهداء (ع) کوهبنان
مسجد سیدالشهداء (ع) کوهبنان

خیابان شیخ ابوالسعید روبروی پارک برهان الدین

مسجد زید بن علی کوهبنان
مسجد زید بن علی کوهبنان

محور کوهبنان به بافت

مسجد جامع کوهبنان کوهبنان
مسجد جامع کوهبنان کوهبنان

بلوار برهان الدین خیابان حاج آقای حائری جامع

مسجد جامع صاحب الزمان (عج) کوهبنان
مسجد جامع صاحب الزمان (عج) کوهبنان

میدان شهداء

مسجد بی بی عصمت کوهبنان
مسجد بی بی عصمت کوهبنان

محور کوهبنان به بافت