مسجد‌های کنارک (تعداد 3)

مسجد امام علی (ع) کنارک
مسجد امام علی (ع) کنارک

روستای ساحلی هوتک

مسجد امام علی (ع) کنارک
مسجد امام علی (ع) کنارک

جاده ساحلی روبروی مسکن و شهرسازی زیباکنار

مسجد امام حسن مجتبی (ع) کنارک
مسجد امام حسن مجتبی (ع) کنارک

بلوار خاتم الانبیاء (ص) جنب دفتر امام جمعه