مسجد‌های خواف (تعداد 12)

مسجد صاحب الزمان (عج) خواف
مسجد صاحب الزمان (عج) خواف

روستای فرگرد

مسجد چهارده معصوم (ع) خواف
مسجد چهارده معصوم (ع) خواف

روستای برآباد بخش سنگان

مسجد جامع زوزن خواف
مسجد جامع زوزن خواف

روستای زوزن

مسجد انصار المهدی خواف
مسجد انصار المهدی خواف

روستای ابراهیمی

مسجد امام حسن مجتبی (ع) خواف
مسجد امام حسن مجتبی (ع) خواف

خیابان 20 متری طلاب امت 25 نبش چهار راه آخر

مسجد الزهراء (س) خواف
مسجد الزهراء (س) خواف

خیابان مدرس

مسجد ابالفضل (ع) خواف
مسجد ابالفضل (ع) خواف

روستای احمد آباد

مسجد صاحب الزمان(عج) خواف
مسجد صاحب الزمان(عج) خواف

شهر سلامی - خیابان صاحب الزمان

مسجد صاحب الزمان(عج) خواف
مسجد صاحب الزمان(عج) خواف

خواف - بخش مرکزی روستای فرگرد

مسجد چهارده معصوم(ع) خواف
مسجد چهارده معصوم(ع) خواف

براباد خواف-بخش سنگان

مسجد انصار المهدی خواف
مسجد انصار المهدی خواف

شهرستان خواف- بخش جلگه زوزن - روستای ابراهیمی

مسجد امام حسین(ع) خواف
مسجد امام حسین(ع) خواف

خواف - سنگان شهرک امام علی (ع)