مسجد‌های کرمانشاه (تعداد 123)

مسجد ولیعصر (عج) کرمانشاه
مسجد ولیعصر (عج) کرمانشاه

کیهانشهرئمیدان منصوری خیابان اندیشه شرقی

مسجد ولیعصر (عج) کرمانشاه
مسجد ولیعصر (عج) کرمانشاه

بلوار شهید بهشتی جنب بیمارستان امام علی (ع)

مسجد هاشمی کرمانشاه
مسجد هاشمی کرمانشاه

خیابان سید جمال الدین اول بازار چال حسن خان

مسجد هاشمی کرمانشاه
مسجد هاشمی کرمانشاه

چهار راه مدرس نرسیده به چهارراه جوانشیر روبروی کتابفروشی علمی

مسجد نورالمهدی (عج) کرمانشاه
مسجد نورالمهدی (عج) کرمانشاه

شهرک رسالت کوچه مولاپور

مسجد نورالحسین کرمانشاه
مسجد نورالحسین کرمانشاه

شاطرآباد خیابان شهید امینی خیابان اباذر کوچه شهید کرمی

مسجد نورالحسین# کرمانشاه
مسجد نورالحسین# کرمانشاه

شهیاد چهارراه دوم 20 متری شهید امینی خیابان شباب انتهای خیابان شهید فدایی (ارتش)

مسجد نور المهدی# کرمانشاه
مسجد نور المهدی# کرمانشاه

شهرک رسالت خیابان 18 متری دوم

مسجد نواب عالیه کرمانشاه
مسجد نواب عالیه کرمانشاه

بالاتر از میدان نواب خیابان اشک تلخ

مسجد نظام العلما کرمانشاه
مسجد نظام العلما کرمانشاه

خیابان مدرس پشت بانک ملی

مسجد نبی اکرم (ص) کرمانشاه
مسجد نبی اکرم (ص) کرمانشاه

شهرک اجلالیه

مسجد ناصری کرمانشاه
مسجد ناصری کرمانشاه

خیابان ناصری جنب پارک شیرین

مسجد میرعبدالباقی کرمانشاه
مسجد میرعبدالباقی کرمانشاه

کسری خیابان شهید جعفری

مسجد موسی بن جعفر (ع) کرمانشاه
مسجد موسی بن جعفر (ع) کرمانشاه

سه راه شریعتی

مسجد مقداد کرمانشاه
مسجد مقداد کرمانشاه

شهرک رودکی

مسجد مقداد کرمانشاه
مسجد مقداد کرمانشاه

شهرک تعاون 2 خیابان 25 متری آزادگان ایستگاه 7 خیابان 18متری شاهد

مسجد معتمد کرمانشاه
مسجد معتمد کرمانشاه

بین خیابان جلیلی و مدرس سبزه میدان

مسجد معتضدی کرمانشاه
مسجد معتضدی کرمانشاه

میدان جهاد ( شهرداری سابق)

مسجد محمد مصطفی (ص) کرمانشاه
مسجد محمد مصطفی (ص) کرمانشاه

شهرک دولت آباد

مسجد محمد رسول ا... (ص) کرمانشاه
مسجد محمد رسول ا... (ص) کرمانشاه

حافظیه 45 متری دوم - شهید دکامی

مسجد کوکب رشیدی کرمانشاه
مسجد کوکب رشیدی کرمانشاه

22 بهمن نوبهار خیابان 11

مسجد کریم اهل البیت (ع) کرمانشاه
مسجد کریم اهل البیت (ع) کرمانشاه

شهرک دادگستری

مسجد قمربنی هاشم (ع) کرمانشاه
مسجد قمربنی هاشم (ع) کرمانشاه

شهرک جهاد

مسجد قمربنی هاشم (ع) کرمانشاه
مسجد قمربنی هاشم (ع) کرمانشاه

محله سراب قنبر

مسجد قمربنی هاشم (ع) کرمانشاه
مسجد قمربنی هاشم (ع) کرمانشاه

محله شاطرآباد خیابان ابوذر

مسجد قبا کرمانشاه
مسجد قبا کرمانشاه

بین خیابان کارمندان و خیابان فرهنگیان ایستگاه 2

مسجد فاطمه الزهراء (س) کرمانشاه
مسجد فاطمه الزهراء (س) کرمانشاه

فرهنگیان فاز 1 بلوارشهید فهمیده

مسجد فاطمه الزهراء (س) کرمانشاه
مسجد فاطمه الزهراء (س) کرمانشاه

شهرک تعاون ایستگاه 7

مسجد فاطمه الزهراء (س) کرمانشاه
مسجد فاطمه الزهراء (س) کرمانشاه

بلوار شهید بهشتی باغ نی

مسجد غدیر کرمانشاه
مسجد غدیر کرمانشاه

چهار راه بسیج

مسجد عماد الدوله کرمانشاه
مسجد عماد الدوله کرمانشاه

بازار زرگرها

مسجد علی بن موسی الرضا (ع) کرمانشاه
مسجد علی بن موسی الرضا (ع) کرمانشاه

شهرک نصر 404 مخابرات

مسجد علی بن ابیطالب (ع) کرمانشاه
مسجد علی بن ابیطالب (ع) کرمانشاه

فرهنگیان فاز 1 خیابان شهید فرهمند

مسجد صباغ کرمانشاه
مسجد صباغ کرمانشاه

خیابان بهار روبروی بیمارستان امام سجاد (ع)

مسجد صاحب الزمان (عج) کرمانشاه
مسجد صاحب الزمان (عج) کرمانشاه

چهار راه وکیل آقابلوار شهید رجایی ده مجنون

مسجد صاحب الزمان (عج) کرمانشاه
مسجد صاحب الزمان (عج) کرمانشاه

میدان جمهوری چاه صاحب الزمان

مسجد صاحب کرمانشاه
مسجد صاحب کرمانشاه

سرچشمه خیابان حافظ

مسجد شهیدعاصمی کرمانشاه
مسجد شهیدعاصمی کرمانشاه

شهرک پرواز

مسجد شهید زارعی کرمانشاه
مسجد شهید زارعی کرمانشاه

بلوار فرودگاه شهرک شهید زارعی

مسجد شهداء کرمانشاه
مسجد شهداء کرمانشاه

شهرک اسلامیه

مسجد شافعی کرمانشاه
مسجد شافعی کرمانشاه

راستا بازار علافخانه

مسجد شازده کرمانشاه
مسجد شازده کرمانشاه

بلوار افشار طوس کوهساری مقابل اداره کل گمرک

مسجد سلمان فارسی کرمانشاه
مسجد سلمان فارسی کرمانشاه

فرهنگیان فاز 2 ایستگاه 7

مسجد سرکانی ها کرمانشاه
مسجد سرکانی ها کرمانشاه

خیابان شهید صدر(خیابان شیرین)

مسجد رضوی کرمانشاه
مسجد رضوی کرمانشاه

شهرک معلم فازیک میدان حافظ ابتدای خیابان دهخدای جنوبی

مسجد رشیدی کرمانشاه
مسجد رشیدی کرمانشاه

خیابان سید جمال الدین اسد آبادی چهار راه رشیدی

مسجد حضرت قائم (عج) کرمانشاه
مسجد حضرت قائم (عج) کرمانشاه

شهرک دانش خیابان 32 متری مقابل هنرستان

مسجد حضرت علی اکبر (ع) کرمانشاه
مسجد حضرت علی اکبر (ع) کرمانشاه

شهرک فدک

مسجد حضرت زینب (س) کرمانشاه
مسجد حضرت زینب (س) کرمانشاه

انتهای مسکن خیابان یاسمن

مسجد حضرت الزهراء (س) کرمانشاه
مسجد حضرت الزهراء (س) کرمانشاه

روستای ظفر به طرف تنگه

مسجد حسینی(ع) کرمانشاه
مسجد حسینی(ع) کرمانشاه

چهار راه شهید مطهری نبش بازار توپخانه

مسجد حسین بنعلی(ع) کرمانشاه
مسجد حسین بنعلی(ع) کرمانشاه

پارک شیرین خیابان موید

مسجد حر(ره) کرمانشاه
مسجد حر(ره) کرمانشاه

شهرک پرواز

مسجد حاج محمد تقی اصفهانی کرمانشاه
مسجد حاج محمد تقی اصفهانی کرمانشاه

خیابان مدرس نبش پارکینگ شهرداری

مسجد حاج قنبر آجیلیان کرمانشاه
مسجد حاج قنبر آجیلیان کرمانشاه

میدان غدیر ابتدای شریعتی

مسجد حاج عبدا... نجفی کرمانشاه
مسجد حاج عبدا... نجفی کرمانشاه

کسری شهرک ژاندارمری

مسجد حاج عباسقلی زارعین کرمانشاه
مسجد حاج عباسقلی زارعین کرمانشاه

خیابان شهدا مسیر نفت

مسجد حاج شیرولی خانی کرمانشاه
مسجد حاج شیرولی خانی کرمانشاه

بلوار هوانیروز شهرک نوکان

مسجد حاج شهبازخان کرمانشاه
مسجد حاج شهبازخان کرمانشاه

خیابان مدرس سکوی حشمت السلطنه

مسجد حاج سلطان مراد اشجاری کرمانشاه
مسجد حاج سلطان مراد اشجاری کرمانشاه

چهار راه حسین آباد ابتدای خیام

مسجد حاج سرابی کرمانشاه
مسجد حاج سرابی کرمانشاه

خیابان شهید رحمانپور کوچه ثبت

مسجد حاج دائی کرمانشاه
مسجد حاج دائی کرمانشاه

چهار راه گلستان

مسجد حاج ابراهیم رشید کرمانشاه
مسجد حاج ابراهیم رشید کرمانشاه

شریعتی روبروی کوچه آگاهی

مسجد چهارمین شهید محراب کرمانشاه
مسجد چهارمین شهید محراب کرمانشاه

الهیه میدان شاهد

مسجد چهارده معصوم (ع) کرمانشاه
مسجد چهارده معصوم (ع) کرمانشاه

چهار راه وکیل آقا خیابان مطهری غربی (سیروس)

مسجد جوادالائمه (ع) کرمانشاه
مسجد جوادالائمه (ع) کرمانشاه

شهرک دانش 24 متری شرقی چهار راه دوم

مسجد جامع کبیر کرمانشاه
مسجد جامع کبیر کرمانشاه

خیابان مدرس بازار

مسجد ثارا... (ع) کرمانشاه
مسجد ثارا... (ع) کرمانشاه

شهرک ظفر بلوار شهید بروجردی

مسجد پیامبراعظم (ص) کرمانشاه
مسجد پیامبراعظم (ص) کرمانشاه

چهار راه شهرک بعثت

مسجد بنکدارها کرمانشاه
مسجد بنکدارها کرمانشاه

خیابان نواب چال حسن خان

مسجد بقیه ا... الاعظم (عج) کرمانشاه
مسجد بقیه ا... الاعظم (عج) کرمانشاه

کارمندان ایستگاه 6

مسجد برزنجی کرمانشاه
مسجد برزنجی کرمانشاه

مسیر نفت

مسجد آیت ا... بروجردی کرمانشاه
مسجد آیت ا... بروجردی کرمانشاه

خیابان شهید اشرفی اصفهانی سه راه برق

مسجد آیت ا... میبدی کرمانشاه
مسجد آیت ا... میبدی کرمانشاه

خیابان شهید منتظری پل هوایی

مسجد آیت ا... جلیلی کرمانشاه
مسجد آیت ا... جلیلی کرمانشاه

میدان جلیلی

مسجد آقایانی کرمانشاه
مسجد آقایانی کرمانشاه

بلوار طاق بستان مرادحاصل

مسجد آقا رحیم آل آقا کرمانشاه
مسجد آقا رحیم آل آقا کرمانشاه

جوانشیر پل هوایی

مسجد انصارالحسین (ع) کرمانشاه
مسجد انصارالحسین (ع) کرمانشاه

محله شاطر آباد خیابان ارتش

مسجد انصارالحسین (ع) یا آذربایجانیها کرمانشاه
مسجد انصارالحسین (ع) یا آذربایجانیها کرمانشاه

محله چقاگلان

مسجد انبیاء (ص) کرمانشاه
مسجد انبیاء (ص) کرمانشاه

خیابان 22 بهمن بلوار وحدت کوچه 124

مسجد امیرالمؤمنین (ع) کرمانشاه
مسجد امیرالمؤمنین (ع) کرمانشاه

خیابان سید جمال اسدآبادی چوب فروش ها

مسجد امیرالمؤمنین (ع) کرمانشاه
مسجد امیرالمؤمنین (ع) کرمانشاه

دره دراز شهرک مهدیه

مسجد امیرالمؤمنین (ع) کرمانشاه
مسجد امیرالمؤمنین (ع) کرمانشاه

محله شاطرآباد

مسجد امیرالمؤمنین (ع) کرمانشاه
مسجد امیرالمؤمنین (ع) کرمانشاه

دولت آباد چهل متری

مسجد امیرالمؤمنین (ع) کرمانشاه
مسجد امیرالمؤمنین (ع) کرمانشاه

بلوار طاق بستان روبروی حوزه امام (ره)

مسجد امیرالمؤمنین (ع) کرمانشاه
مسجد امیرالمؤمنین (ع) کرمانشاه

روستای سراب سرفیروزآباد

مسجد امام هادی (ع) کرمانشاه
مسجد امام هادی (ع) کرمانشاه

شهرک ولایت الهیه

مسجد امام محمد غزالی کرمانشاه
مسجد امام محمد غزالی کرمانشاه

شهرک حکمت آباد

مسجد امام سجاد (ع) کرمانشاه
مسجد امام سجاد (ع) کرمانشاه

شهرک سجادیه

مسجد امام سجاد (ع) کرمانشاه
مسجد امام سجاد (ع) کرمانشاه

شهرک چمن زین‌العابدین

مسجد امام رضا (ع) کرمانشاه
مسجد امام رضا (ع) کرمانشاه

خیابان شهید اشرفی اصفهانی پل چوبی

مسجد امام رضا (ع) کرمانشاه
مسجد امام رضا (ع) کرمانشاه

بلوار زن محله بهزیستی

مسجد امام خمینی (ره) کرمانشاه
مسجد امام خمینی (ره) کرمانشاه

روستای ده پهن

مسجد امام خمینی (ره) کرمانشاه
مسجد امام خمینی (ره) کرمانشاه

شهرک معلم بلوار عطار

مسجد امام خمینی (ره) کرمانشاه
مسجد امام خمینی (ره) کرمانشاه

خیابان کارگر چهار راه کارگر

مسجد امام حسین (ع) کرمانشاه
مسجد امام حسین (ع) کرمانشاه

بلوار عشایر خیابان سنجابی

مسجد امام حسین (ع) کرمانشاه
مسجد امام حسین (ع) کرمانشاه

روستای ده پهن

مسجد امام حسین (ع) کرمانشاه
مسجد امام حسین (ع) کرمانشاه

روستای الهیه قلعه کهنه

مسجد امام حسین (ع) کرمانشاه
مسجد امام حسین (ع) کرمانشاه

بلوار شهید رجایی ده مجنون

مسجد امام حسین (ع) کرمانشاه
مسجد امام حسین (ع) کرمانشاه

روستای قلعه کهنه روبروی بنگاه نصیری

مسجد امام حسین (ع) کرمانشاه
مسجد امام حسین (ع) کرمانشاه

ضلع شرقی بزرگ راه امام روستای ده پهن

مسجد امام حسن مجتبی (ع) کرمانشاه
مسجد امام حسن مجتبی (ع) کرمانشاه

شهرک بهار آزادگان

مسجد امام حسن مجتبی (ع) کرمانشاه
مسجد امام حسن مجتبی (ع) کرمانشاه

خیابان جلیلی

مسجد امام جواد (ع) کرمانشاه
مسجد امام جواد (ع) کرمانشاه

بلوار طاق بستان مراد حاصل

مسجد امام جواد (ع) کرمانشاه
مسجد امام جواد (ع) کرمانشاه

بازار علافخانه

مسجد امام جعفر صادق (ع) کرمانشاه
مسجد امام جعفر صادق (ع) کرمانشاه

خیابان دلگشا شهرک صادقیه

مسجد امام جعفر صادق (ع) کرمانشاه
مسجد امام جعفر صادق (ع) کرمانشاه

جعفرآباد خیابان ملت

مسجد امام باقر (ع) کرمانشاه
مسجد امام باقر (ع) کرمانشاه

میدان تره بار

مسجد النبی (ص) کرمانشاه
مسجد النبی (ص) کرمانشاه

شهرک شهید باهنر (آناهیتا)

مسجد النبی (ص) کرمانشاه
مسجد النبی (ص) کرمانشاه

انتهای بلوار طاق بستان جنب هتل جمشید

مسجد المهدی (عج) کرمانشاه
مسجد المهدی (عج) کرمانشاه

خیابان شهید منتظری پشت مهدیه

مسجد المهدی (عج) کرمانشاه
مسجد المهدی (عج) کرمانشاه

شهرک فجر(حکمت آباد) جنب مدرسه شیخ طوسی

مسجد الغدیرعلی بن ابیطالب (ع) کرمانشاه
مسجد الغدیرعلی بن ابیطالب (ع) کرمانشاه

راسته بازار ( آذربایجانیها )

مسجد الزهراء (س) کرمانشاه
مسجد الزهراء (س) کرمانشاه

پردیس

مسجد الرضا (ع) کرمانشاه
مسجد الرضا (ع) کرمانشاه

بلوار زن چقامیرزا

مسجد الرضا (ع) کرمانشاه
مسجد الرضا (ع) کرمانشاه

میدان پاسداران بلوار زن شهرک چقامیرزا

مسجد اعتمادی کرمانشاه
مسجد اعتمادی کرمانشاه

خیابان شهید عراقی خیام کوی 92

مسجد ابوتراب آل آقا کرمانشاه
مسجد ابوتراب آل آقا کرمانشاه

میدان آیت ا... طالقانی خیابان گمرک

مسجد ابالفضل العباس (ع) کرمانشاه
مسجد ابالفضل العباس (ع) کرمانشاه

آقا جان

مسجد ابالفضل العباس (ع) کرمانشاه
مسجد ابالفضل العباس (ع) کرمانشاه

باغ ابریشم بلوار دانشگاه

مسجد ابالفضل العباس (ع) کرمانشاه
مسجد ابالفضل العباس (ع) کرمانشاه

حافظیه چقاگلان

مسجد ابالفضل العباس (ع) کرمانشاه
مسجد ابالفضل العباس (ع) کرمانشاه

پشت مخابرات آزادی 17 شهریور

مسجد ابالفضل العباس (ع) کرمانشاه
مسجد ابالفضل العباس (ع) کرمانشاه

ابتدای بلوار طاق بستان چقاکبود