مسجد‌های جلفا (تعداد 2)

مسجد جامع امیرالمؤمنین (ع) جلفا
مسجد جامع امیرالمؤمنین (ع) جلفا

مرکز شهر

مسجد جامع جلفا جلفا
مسجد جامع جلفا جلفا

شهر جلفا