مسجد‌های ایرانشهر (تعداد 3)

مسجد الزهرا(س) ایرانشهر
مسجد الزهرا(س) ایرانشهر

ایرانشهر- خیابان امام خمینی(ره)- روبروی فروشگاه رفاه

مسجد آل رسول (ص) ایرانشهر
مسجد آل رسول (ص) ایرانشهر

خیابان طالقانی بین خیابان آزادی جنوبی و خیابان شهید مالکی

مسجد الغدیر ایرانشهر
مسجد الغدیر ایرانشهر

بلوار شهید بهشتی میلان 3