مسجد‌های فیروزکوه (تعداد 9)

مسجد موسی بن جعفر (ع) فیروزکوه
مسجد موسی بن جعفر (ع) فیروزکوه

منطقه شهرک ولیعصر (عج) میدان ایثار

مسجد سیدالشهدا (ع) فیروزکوه
مسجد سیدالشهدا (ع) فیروزکوه

منطقه شهرک ولیعصر (عج) خیابان دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

مسجد جامع لزور فیروزکوه
مسجد جامع لزور فیروزکوه

روستای لزور

مسجد جامع فیروزکوه فیروزکوه
مسجد جامع فیروزکوه فیروزکوه

میدان معلم به سمت امامزاده اسماعیل (ع)

مسجد جامع زرین دشت فیروزکوه
مسجد جامع زرین دشت فیروزکوه

روستای زرین دشت

مسجد جامع جلیزجند فیروزکوه
مسجد جامع جلیزجند فیروزکوه

روستای جلیزجند چهارراه محسنی بطرف خیابان گردشگری

مسجد امام صادق (ع) فیروزکوه
مسجد امام صادق (ع) فیروزکوه

روستای وشتان حوزه علمیه

مسجد امام حسین (ع) فیروزکوه
مسجد امام حسین (ع) فیروزکوه

میدان سپاه

مسجد ابالفضل (ع) فیروزکوه
مسجد ابالفضل (ع) فیروزکوه

میدان راه آهن داخل ایستگاه راه آهن