مسجد‌های دیواندره (تعداد 3)

مسجد خاتم الانبیاء (ص) دیواندره
مسجد خاتم الانبیاء (ص) دیواندره

دیواندره

مسجد جامع دیواندره دیواندره
مسجد جامع دیواندره دیواندره

خیابان ضلع جنوبی میدان امام

مسجد امام حسن (ع) دیواندره
مسجد امام حسن (ع) دیواندره

روستای ینگی ارخ ابتدای آبادی