مسجد‌های دیشموک (تعداد 7)

مسجد حضرت صاحب الزمان(عج) دیشموک
مسجد حضرت صاحب الزمان(عج) دیشموک

روستای سربیشه سفلی

مسجد امام حسین(ع) دیشموک
مسجد امام حسین(ع) دیشموک

دیشموک

مسجد جامع دیشموک دیشموک
مسجد جامع دیشموک دیشموک

دیشموک

مسجد حضرت امیرالمؤمنین(ع) دیشموک
مسجد حضرت امیرالمؤمنین(ع) دیشموک

دیشموک

مسجد حضرت ابالفضل العباس(ع) دیشموک
مسجد حضرت ابالفضل العباس(ع) دیشموک

دیشموک

مسجد حضرت صاحب الزمان(عج) دیشموک
مسجد حضرت صاحب الزمان(عج) دیشموک

روستای دلی

مسجد حضرت صاحب الزمان(عج) دیشموک
مسجد حضرت صاحب الزمان(عج) دیشموک

روستای ده احمد