مسجد‌های بوکان (تعداد 4)

مسجد فاطمه زهراء (س) بوکان
مسجد فاطمه زهراء (س) بوکان

کمربندی خانه های سازمانی

مسجد صاحب الزمان (عج) بوکان
مسجد صاحب الزمان (عج) بوکان

چهارراه اطلاعات خیابان وحدت

مسجد امام حسین (ع) بوکان
مسجد امام حسین (ع) بوکان

خیابان انقلاب خیابان شهید باهنر

مسجد حمامیان بوکان
مسجد حمامیان بوکان

روستای حمامیان