مسجد‌های بناب (تعداد 10)

مسجد گزاوش (میدان بناب) بناب
مسجد گزاوش (میدان بناب) بناب

جنوب غربی میدان اصلی

مسجد زرگران بناب
مسجد زرگران بناب

داخل شهر

مسجد اسماعیل بیگ بناب
مسجد اسماعیل بیگ بناب

خیابان باهند

مسجد مهرآباد بناب
مسجد مهرآباد بناب

میدان مهرآباد

مسجد امام علی (ع) بناب
مسجد امام علی (ع) بناب

شهرک فرهنگ روبروی سالن تختی

مسجد امیرالمؤمنین (ع) بناب
مسجد امیرالمؤمنین (ع) بناب

خیابان وحدت شرقی

مسجد باب الحوائج بناب
مسجد باب الحوائج بناب

دیزج ناولو خیابان 22 متری حکمت کوچه شهید اسماعیل زاده

مسجد بداق بناب
مسجد بداق بناب

محله گزاوشت

مسجد جامع ولیعصر (عج) بناب
مسجد جامع ولیعصر (عج) بناب

خیابان شهید بهشتی نرسیده به میدان امام حسین (ع)

مسجد سیدالشهداء (ع) بناب
مسجد سیدالشهداء (ع) بناب

شهرک امام خمینی