مسجد‌های بیرجند (تعداد 158)

مسجد چهارده معصوم (ع) بیرجند
مسجد چهارده معصوم (ع) بیرجند

نبش سه راه اسدی

مسجد علی بن ابیطالب (ع) بیرجند
مسجد علی بن ابیطالب (ع) بیرجند

میدان طالقانی بلوار شهید بهشتی نبش بهشتی 15

مسجد امام رضا (ع) بیرجند
مسجد امام رضا (ع) بیرجند

میدان آزادی بلوار جوادیه ابتدای خیابان رجایی 1

مسجد حضرت فاطمه زهراء (س) بیرجند
مسجد حضرت فاطمه زهراء (س) بیرجند

میدان آزادی

مسجد امام سجاد (ع) بیرجند
مسجد امام سجاد (ع) بیرجند

محله داشگری جنب گلزار شهدا

مسجد الرسول (ص) بیرجند
مسجد الرسول (ص) بیرجند

کوچه پشت بازار سرپوش

مسجد سیدالشهداء (ع) بیرجند
مسجد سیدالشهداء (ع) بیرجند

فلکه سوم سجادشهر

مسجد حضرت زینب بیرجند
مسجد حضرت زینب بیرجند

بلوار شعبانیه- تقاطع شعبانیه وبقیه الله

مسجد امام صادق (ع) بیرجند
مسجد امام صادق (ع) بیرجند

فلکه اول سجادشهر

مسجد امام هادی (ع) بیرجند
مسجد امام هادی (ع) بیرجند

بلوار شعبانیه

مسجد علی بن ابیطالب (ع) بیرجند
مسجد علی بن ابیطالب (ع) بیرجند

شهرک شهید مفتح (معصومیه)

مسجد امام هادی (ع) بیرجند
مسجد امام هادی (ع) بیرجند

میدان جماران

مسجد نصرآباد بیرجند
مسجد نصرآباد بیرجند

سرآب روستای نصرآباد

مسجد بقیه ا... اعظم (عج) بیرجند
مسجد بقیه ا... اعظم (عج) بیرجند

خیابان نارنج

مسجد القار بیرجند
مسجد القار بیرجند

سرآب روستای القار

مسجد فاطمه زهراء (س) بیرجند
مسجد فاطمه زهراء (س) بیرجند

خیابان نارنج

مسجد حضرت ابالفضل (ع) بیرجند
مسجد حضرت ابالفضل (ع) بیرجند

سراب رحیم آباد 15خرداد

مسجد مسجد قبا بیرجند
مسجد مسجد قبا بیرجند

مهرشهر

مسجد سیدالشهداء (ع) بیرجند
مسجد سیدالشهداء (ع) بیرجند

سجاد شهر فلکه سید الشهدا

مسجد صاحب الزمان (عج) بیرجند
مسجد صاحب الزمان (عج) بیرجند

روستای نوکیدر

مسجد محمدامین بیرجند
مسجد محمدامین بیرجند

خیابان مدرس

مسجد مرتضوی بیرجند
مسجد مرتضوی بیرجند

روستای نوفرست

مسجد فاطمه الزهراء (س) بیرجند
مسجد فاطمه الزهراء (س) بیرجند

روستای نوفرست

مسجد حسینی بیرجند
مسجد حسینی بیرجند

روستای نوفرست

مسجد عماری بیرجند
مسجد عماری بیرجند

روستای عماری

مسجد چهارده معصوم (ع) بیرجند
مسجد چهارده معصوم (ع) بیرجند

روستای نوفرست

مسجد علی آباد بیرجند
مسجد علی آباد بیرجند

بخش مرکزی روستای بجد

مسجد امام حسن مجتبی (ع) بیرجند
مسجد امام حسن مجتبی (ع) بیرجند

روستای نوغابچیک

مسجد عطاءا... خان بیرجند
مسجد عطاءا... خان بیرجند

بخش مرکزی روستای بجد

مسجد جامع صاحب الزمان (عج) بیرجند
مسجد جامع صاحب الزمان (عج) بیرجند

روستای نوغاب زیرگ

مسجد روشناوند بیرجند
مسجد روشناوند بیرجند

بخش مرکزی روستای روشناوند

مسجد امام حسین (ع) بیرجند
مسجد امام حسین (ع) بیرجند

روستای نوغاب

مسجد جامع نقنج بیرجند
مسجد جامع نقنج بیرجند

روستای نقنج

مسجد جامع نصراباد بیرجند
مسجد جامع نصراباد بیرجند

روستای نصرآباد

مسجد جامع پائین شهر بیرجند
مسجد جامع پائین شهر بیرجند

خیابان انقلاب خیابان ۳

مسجد جامع میزرگ بیرجند
مسجد جامع میزرگ بیرجند

روستای میزرگ

مسجد بهلگرد بیرجند
مسجد بهلگرد بیرجند

خش مرکزی روستای بهلگرد

مسجد جامع مهمویی بیرجند
مسجد جامع مهمویی بیرجند

روستای مهمویی

مسجد اسفهرود بیرجند
مسجد اسفهرود بیرجند

روستای اسفهرود

مسجد صاحب الزمانی (عج) بیرجند
مسجد صاحب الزمانی (عج) بیرجند

روستای مهدی آباد

مسجد ازبک بجد بیرجند
مسجد ازبک بجد بیرجند

بخش مرکزی روستای بجد

مسجد موسی بن جعفر (ع) بیرجند
مسجد موسی بن جعفر (ع) بیرجند

روستای ملک‌آباد

مسجد آیت ا... آیتی بیرجند
مسجد آیت ا... آیتی بیرجند

خیابان شهید مطهری کوچه شهید خزایی کوچه شهید مطهری

مسجد صاحب الزمانی (عج) بیرجند
مسجد صاحب الزمانی (عج) بیرجند

روستای مساوری

مسجد آخوند صالح بیرجند
مسجد آخوند صالح بیرجند

بخش مرکزی روستای بجد

مسجد ابالفضلی (ع) بیرجند
مسجد ابالفضلی (ع) بیرجند

روستای مزداب

مسجد مرز آباد بیرجند
مسجد مرز آباد بیرجند

روستای مرز آباد

مسجد امام حسن (ع) بیرجند
مسجد امام حسن (ع) بیرجند

روستای محمودآباد

مسجد امام حسین (ع) بیرجند
مسجد امام حسین (ع) بیرجند

روستای دستجرد

مسجد جامع مبارک آباد بیرجند
مسجد جامع مبارک آباد بیرجند

روستای مبارک آباد

مسجد حضرت ابالفضل (ع) بیرجند
مسجد حضرت ابالفضل (ع) بیرجند

روستای مافریز

مسجد جامع ماسن بیرجند
مسجد جامع ماسن بیرجند

روستای ماسن

مسجد جامع گازار بیرجند
مسجد جامع گازار بیرجند

روستای گازار

مسجد امام رضا (ع) بیرجند
مسجد امام رضا (ع) بیرجند

روستای کوچ القار

مسجد صاحب الزمان (عج) بیرجند
مسجد صاحب الزمان (عج) بیرجند

روستای کوچ

مسجد حضرت ابالفضل العباس (ع) بیرجند
مسجد حضرت ابالفضل العباس (ع) بیرجند

روستای کلاته میرعلی

مسجد جوادالائمه (ع) بیرجند
مسجد جوادالائمه (ع) بیرجند

روستای کلاته عبدا...

مسجد امام حسن عسکری (ع) بیرجند
مسجد امام حسن عسکری (ع) بیرجند

روستای کاکان

مسجد جامع فلارگ بیرجند
مسجد جامع فلارگ بیرجند

روستای فلارگ

مسجد بی بی زینب خاتون (س) بیرجند
مسجد بی بی زینب خاتون (س) بیرجند

روستای فریزنوک

مسجد صاحب الزمان (عج) بیرجند
مسجد صاحب الزمان (عج) بیرجند

روستای فریزمرغ

مسجد جامع فریزمرغ بیرجند
مسجد جامع فریزمرغ بیرجند

روستای فریزمرغ

مسجد حضرت علی بن ابیطالب (ع) بیرجند
مسجد حضرت علی بن ابیطالب (ع) بیرجند

روستای فریزمرغ

مسجد صاحب الزمانی (عج) بیرجند
مسجد صاحب الزمانی (عج) بیرجند

روستای غیوک

مسجد امام هادی (ع) بیرجند
مسجد امام هادی (ع) بیرجند

روستای علی آباد سرکار

مسجد صاحب الزمان (عج) بیرجند
مسجد صاحب الزمان (عج) بیرجند

روستای صدگل

مسجد جامع شوکت آباد بیرجند
مسجد جامع شوکت آباد بیرجند

روستای شوکت آباد

مسجد علی بن ابیطالب (ع) بیرجند
مسجد علی بن ابیطالب (ع) بیرجند

روستای شوشود

مسجد سرآب دیزک بیرجند
مسجد سرآب دیزک بیرجند

روستای شوشود

مسجد جامع شوشود بیرجند
مسجد جامع شوشود بیرجند

روستای شوشود

مسجد الرسول (ص) بیرجند
مسجد الرسول (ص) بیرجند

روستای شوراب

مسجد جامع شارقنج بیرجند
مسجد جامع شارقنج بیرجند

روستای شارقنج

مسجد جامع شاخن بیرجند
مسجد جامع شاخن بیرجند

بخش مرکزی روستای شاخن

مسجد حضرت ابالفضل (ع) بیرجند
مسجد حضرت ابالفضل (ع) بیرجند

روستای سیسکان

مسجد حجت بن الحسن (عج) بیرجند
مسجد حجت بن الحسن (عج) بیرجند

روستای سیسکان

مسجد چهارده معصوم (ع) بیرجند
مسجد چهارده معصوم (ع) بیرجند

روستای سنگ آباد

مسجد امام حسن مجتبی (ع) بیرجند
مسجد امام حسن مجتبی (ع) بیرجند

روستای سماء

مسجد امام حسین (ع) بیرجند
مسجد امام حسین (ع) بیرجند

روستای سرحد

مسجد امام رضا (ع) بیرجند
مسجد امام رضا (ع) بیرجند

روستای سرچرخ

مسجد جامع سرچاه تازیان بیرجند
مسجد جامع سرچاه تازیان بیرجند

روستای سرچاه تازیان

مسجد جامع ساقی بیرجند
مسجد جامع ساقی بیرجند

روستای ساقی

مسجد امام خمینی (ره) بیرجند
مسجد امام خمینی (ره) بیرجند

روستای ساقدر

مسجد امام حسین (ع) بیرجند
مسجد امام حسین (ع) بیرجند

روستای ساقدر

مسجد باب الحوائج بیرجند
مسجد باب الحوائج بیرجند

روستای زینی

مسجد رهنیشک بیرجند
مسجد رهنیشک بیرجند

روستای رهنیشک

مسجد چهارده معصوم (ع) بیرجند
مسجد چهارده معصوم (ع) بیرجند

روستای رقیه آباد

مسجد علی بن ابیطالب (ع) بیرجند
مسجد علی بن ابیطالب (ع) بیرجند

روستای ربیعان

مسجد دوستکام بیرجند
مسجد دوستکام بیرجند

روستای دوستکام

مسجد امام هادی (ع) بیرجند
مسجد امام هادی (ع) بیرجند

روستای خونیک زیرگ

مسجد فاطمه الزهراء (س) بیرجند
مسجد فاطمه الزهراء (س) بیرجند

روستای خزان

مسجد جامع خزان بیرجند
مسجد جامع خزان بیرجند

روستای خزان

مسجد محله بوستان بیرجند
مسجد محله بوستان بیرجند

روستای خراشاد

مسجد درب آسیا بیرجند
مسجد درب آسیا بیرجند

روستای خراشاد

مسجد جامع خراشاد بیرجند
مسجد جامع خراشاد بیرجند

روستای خراشاد

مسجد پایین ده بیرجند
مسجد پایین ده بیرجند

روستای خراشاد

مسجد شهید ابراهیمی بیرجند
مسجد شهید ابراهیمی بیرجند

روستای حمبل

مسجد صاحب الزمان (عج) بیرجند
مسجد صاحب الزمان (عج) بیرجند

روستای حسن‌آباد بهدان

مسجد جامع حسن آباد بهدان بیرجند
مسجد جامع حسن آباد بهدان بیرجند

روستای حسن‌آباد بهدان

مسجد ابالفضلی (ع) بیرجند
مسجد ابالفضلی (ع) بیرجند

روستای حاجی آبادالقور

مسجد الرضا (ع) بیرجند
مسجد الرضا (ع) بیرجند

روستای چاحوض

مسجد جامع چاج بیرجند
مسجد جامع چاج بیرجند

روستای چاج

مسجد امام حسین (ع) بیرجند
مسجد امام حسین (ع) بیرجند

روستای جیم‌ آباد

مسجد جلال بیرجند
مسجد جلال بیرجند

روستای جلال

مسجد صاحب الزمان (عج) بیرجند
مسجد صاحب الزمان (عج) بیرجند

روستای ججگ

مسجد علی بن ابیطالب (ع) بیرجند
مسجد علی بن ابیطالب (ع) بیرجند

روستای پیرنج

مسجد حسینی بیرجند
مسجد حسینی بیرجند

روستای پسوچ

مسجد پدمرود بیرجند
مسجد پدمرود بیرجند

روستای پدمرود

مسجد امام حسین (ع) بیرجند
مسجد امام حسین (ع) بیرجند

روستای بیدسک سما

مسجد امام حسین (ع) بیرجند
مسجد امام حسین (ع) بیرجند

روستای بیدخت

مسجد فاطمه الزهراء (س) بیرجند
مسجد فاطمه الزهراء (س) بیرجند

روستای بویک وسطی

مسجد فاطمیه (س) بیرجند
مسجد فاطمیه (س) بیرجند

روستای بزقنج

مسجد صاحب الزمان (عج) بیرجند
مسجد صاحب الزمان (عج) بیرجند

روستای برزج

مسجد امام هادی (ع) بیرجند
مسجد امام هادی (ع) بیرجند

روستای برج زیاد

مسجد علی بن ابیطالب (ع) بیرجند
مسجد علی بن ابیطالب (ع) بیرجند

روستای بجد

مسجد حضرت حجت (عج) بیرجند
مسجد حضرت حجت (عج) بیرجند

روستای باقریه

مسجد محله بیرجند
مسجد محله بیرجند

روستای آسو

مسجد جامع فاطمه زهراء (س) بیرجند
مسجد جامع فاطمه زهراء (س) بیرجند

روستای آسو

مسجد حضرت ابالفضل (ع) بیرجند
مسجد حضرت ابالفضل (ع) بیرجند

روستای اوجاد

مسجد جامع امیرآباد پایین بیرجند
مسجد جامع امیرآباد پایین بیرجند

روستای امیرآباد پایین

مسجد حضرت ابالفضل (ع) بیرجند
مسجد حضرت ابالفضل (ع) بیرجند

روستای امیرآباد

مسجد جامع القار بیرجند
مسجد جامع القار بیرجند

روستای القار

مسجد چهارده معصوم (ع) بیرجند
مسجد چهارده معصوم (ع) بیرجند

روستای اشتاخون

مسجد امام رضا (ع) بیرجند
مسجد امام رضا (ع) بیرجند

روستای اسماعیل‌آباد

مسجد جامع احمدآباد بیرجند
مسجد جامع احمدآباد بیرجند

روستای احمدآباد

مسجد امیرالمؤمنین (ع) بیرجند
مسجد امیرالمؤمنین (ع) بیرجند

شهرک دشت علی آباد

مسجد صاحب الزمانی (عج) بیرجند
مسجد صاحب الزمانی (عج) بیرجند

روستای خیرآباد نو

مسجد توحید بیرجند
مسجد توحید بیرجند

خیابان میرزا کوچک خان

مسجد قائم آل محمد (عج) بیرجند
مسجد قائم آل محمد (عج) بیرجند

خیابان موسی بن جعفر خیابان 24

مسجد موسی بن جعفر (ع) بیرجند
مسجد موسی بن جعفر (ع) بیرجند

خیابان موسی بن جعفر

مسجد جامع چهار درخت بیرجند
مسجد جامع چهار درخت بیرجند

خیابان شهید مطهری محله چهار درخت

مسجد مرتضوی بیرجند
مسجد مرتضوی بیرجند

خیابان شهید مفتح (مرتضوی سابق)

مسجد محمد رسول ا... (ص) بیرجند
مسجد محمد رسول ا... (ص) بیرجند

خیابان غفاری کوچه 20 متری جرجانی

مسجد باقرالعلوم (ع) بیرجند
مسجد باقرالعلوم (ع) بیرجند

خیابان عدالت جنب اورژانس

مسجد جوادالائمه (ع) بیرجند
مسجد جوادالائمه (ع) بیرجند

خیابان صمدی 8 موسی بن جعفر 3

مسجد حضرت خضر (ع) بیرجند
مسجد حضرت خضر (ع) بیرجند

خیابان شهید محمد منتظری 3

مسجد الحسین جوادیه بیرجند
مسجد الحسین جوادیه بیرجند

خیابان شهید فهمیده

مسجد علی بن ابیطالب (ع) بیرجند
مسجد علی بن ابیطالب (ع) بیرجند

خیابان شهید بهشتی

مسجد الحسین (ع) بیرجند
مسجد الحسین (ع) بیرجند

خیابان شهید برگی

مسجد محمدیه بیرجند
مسجد محمدیه بیرجند

خیابان شهدا (حکیم نزاری)

مسجد جامع علوی بیرجند
مسجد جامع علوی بیرجند

خیابان شهدا (حائری)

مسجد مصلی بیرجند
مسجد مصلی بیرجند

خیابان جمهوری اسلامی سه راه اسدی

مسجد النبی (ص) بیرجند
مسجد النبی (ص) بیرجند

خیابان جمهوری اسلامی خیابان 28

مسجد جامع توحید بیرجند
مسجد جامع توحید بیرجند

خیابان توحید خیابان میرزا کوچک خان غربی

مسجد امام حسین (ع) بیرجند
مسجد امام حسین (ع) بیرجند

خیابان پاسداران خیابان 1

مسجد جامع پایین شهر بیرجند
مسجد جامع پایین شهر بیرجند

خیابان انقلاب 5

مسجد جامع رضوی بیرجند
مسجد جامع رضوی بیرجند

خیابان 17 شهریور

مسجد علی بن ابیطالب (ع) بیرجند
مسجد علی بن ابیطالب (ع) بیرجند

خیابان سراب

مسجد خواجه‌ها بیرجند
مسجد خواجه‌ها بیرجند

جنب هیئت محبان الزهراء (س)

مسجد حسینی بیرجند
مسجد حسینی بیرجند

پشت شرکت نفت کوچه چاپخانه زرین

مسجد امام حسن مجتبی (ع) بیرجند
مسجد امام حسن مجتبی (ع) بیرجند

خیابان معلم بین معلم 16 و 18

مسجد صدیقه طاهره (س) بیرجند
مسجد صدیقه طاهره (س) بیرجند

خیابان کارکران بین کارگران 4 و 6

مسجد امیرالمؤمنین (ع) بیرجند
مسجد امیرالمؤمنین (ع) بیرجند

بلوار انقلاب اسلامی کوی مسجد

مسجد امام حسین (ع) بیرجند
مسجد امام حسین (ع) بیرجند

انتهای خیابان غفاری روستای بیدخت

مسجد امام حسن عسکری (ع) بیرجند
مسجد امام حسن عسکری (ع) بیرجند

انتهای خیابان شهید رجایی

مسجد ابالفضل (ع) بیرجند
مسجد ابالفضل (ع) بیرجند

انتهای خیابان پاسداران خیابان 22 بهمن

مسجد جامع امیرآباد بیرجند
مسجد جامع امیرآباد بیرجند

روستای امیرآباد پایین خیابان آزادگان کوچه مسجد جامع

مسجد ولیعصر (عج) بیرجند
مسجد ولیعصر (عج) بیرجند

محله باغ اکبریه خیابان غفاری

مسجد امام رضا (ع) بیرجند
مسجد امام رضا (ع) بیرجند

ابتدای خیابان شهید رجایی