مسجد‌های بسطام (تعداد 12)

مسجد قلعه زنده بسطام
مسجد قلعه زنده بسطام

بلوار بهشتی خیابان قلعه نبش کوچه قلعه

مسجد جامع دهخیر بسطام
مسجد جامع دهخیر بسطام

روستای دهخیر

مسجد باباابوالقاسم بسطام
مسجد باباابوالقاسم بسطام

خیابان شهید مدنی روبروی بن بست 10

مسجد جامع بسطام
مسجد جامع بسطام

شاهرود- بعد از بسطام- روستای ابرسج

مسجد جامع بسطام
مسجد جامع بسطام

بسطام - روستای دهخیر

مسجد جامع بسطام
مسجد جامع بسطام

بسطام- حسین آباد پشت بسطام - قلعه زنده -مسجد جامع

مسجد بابا ابوالقاسم بسطام
مسجد بابا ابوالقاسم بسطام

بسطام - خیابان شهید مدنی - روبروی بن بست 10 - مسجد بابا ابوالقاسم

مسجد صباغان بسطام
مسجد صباغان بسطام

بسطام

مسجد موسی بن جعفر (ع) بسطام
مسجد موسی بن جعفر (ع) بسطام

بسطام

مسجد سجادیه بسطام
مسجد سجادیه بسطام

بلوار طالقانی نرسیده به بلوار بهشتی

مسجد و امام زاده بابا ابوالقاسم بسطام
مسجد و امام زاده بابا ابوالقاسم بسطام

محل برگزاری نماز جمعه مقابل محل جمعه بازار

مسجد جامع بسطام بسطام
مسجد جامع بسطام بسطام

میدان مرکزی خیابان مهدیه حنب امامزاده محمد