مسجد‌های بردستان (تعداد 6)

مسجد امیرالمؤمنین (ع) بردستان
مسجد امیرالمؤمنین (ع) بردستان

محله شهید عاشوری

مسجد جامع بردستا بردستان
مسجد جامع بردستا بردستان

بردستان

حسینیه اعظم بردستان
حسینیه اعظم بردستان

محله سادات

مسجد شهید سماچی بردستان
مسجد شهید سماچی بردستان

بردستان

مسجد آیت الله طالقانی بردستان
مسجد آیت الله طالقانی بردستان

بردستان

حسینیه امام محمدباقر(ع) بردستان
حسینیه امام محمدباقر(ع) بردستان

بردستان