مسجد‌های بابل (تعداد 80)

مسجد صاحب الزمان (عج) بابل
مسجد صاحب الزمان (عج) بابل

شهرستان بابل - جاده شهید صالحی- بندپی شرقی شهر گلوگاه

مسجد و امام زاده سید احمد بابل
مسجد و امام زاده سید احمد بابل

سادات محله رودبست

مسجد ولیعصر (عج) بابل
مسجد ولیعصر (عج) بابل

خیابان امام جنب رستوران میزبان

مسجد علی بن ابیطالب (ع) بابل
مسجد علی بن ابیطالب (ع) بابل

کیلومتر 8 جاده خیابان نوروزی روستای پایین نقیب

مسجد ولیعصر (عج) بابل
مسجد ولیعصر (عج) بابل

خیابان امام (ره) ربروی بانک ملی

مسجد ولیعصر (عج) بابل
مسجد ولیعصر (عج) بابل

جاده بهنمیر روستای پهناجی

مسجد ولیعصر (عج) بابل
مسجد ولیعصر (عج) بابل

جاده قائمشهر روستای هتکه پشت

مسجد ولیعصر (عج) بابل
مسجد ولیعصر (عج) بابل

بندپی شرقی روستای گردرودبار

مسجد مهدیه بابل
مسجد مهدیه بابل

جاده روستای مری

مسجد مهدیه بابل
مسجد مهدیه بابل

میدان شهید صمصام طور جاده روستای قجرتپه

مسجد مهدیه بابل
مسجد مهدیه بابل

روستای رکنکلا

مسجد معلم کلا بابل
مسجد معلم کلا بابل

خیابان گنج افروز

مسجد محدثین بابل
مسجد محدثین بابل

خیابان شهید نواب صفوی چهار راه گلشن خیابان علامه شیخ کبیر (اشرفی 10)

مسجد قهاریه بابل
مسجد قهاریه بابل

چهار راه شهدا خیابان یوسف پوری

مسجد ولیعصر(عج) بابل
مسجد ولیعصر(عج) بابل

بابل- جاده قائمشهر- روستای هتکه پشت- مسجد حضرت ولیعصر(عج)

مسجد قصابکلا بابل
مسجد قصابکلا بابل

بعد از چاله زمین محله قصابکلا

مسجد موسی بن جعفر(ع) بابل
مسجد موسی بن جعفر(ع) بابل

بابل - جاده شهید صالحی - بندپی شرقی روستای تنها کلاء

مسجد قائمیه بابل
مسجد قائمیه بابل

جاده قائمشهر روستای سنگتاب

مسجد فاطمه الزهراء (س) بابل
مسجد فاطمه الزهراء (س) بابل

جاده بندپی غربی روستای عالیزمین

مسجد صاحب الزمان (عج) بابل
مسجد صاحب الزمان (عج) بابل

بابل - روستای پایین گنج افروز - چهار راه شهدا - محله دومیرکلا

مسجد فاطمه الزهراء (س) بابل
مسجد فاطمه الزهراء (س) بابل

روستای پائین دسته

مسجد محدثین بابل
مسجد محدثین بابل

بابل- خیابان شهید نواب صفوی- چهارراه گلشن- خیابان علامه شیخ کبیر(اشرفی10)

مسجد فاطمه الزهراء (س) بابل
مسجد فاطمه الزهراء (س) بابل

میدان ولایت بحرارم شرقی

مسجد قهاریه بابل
مسجد قهاریه بابل

چهارراه شهدا - خیابان یوسفپوری - مسجد قهاریه

مسجد علی اصغر بابل
مسجد علی اصغر بابل

میدان شهید صمصام طور روستای شیرخوارکلا

مسجد قصابکار بابل
مسجد قصابکار بابل

بابل - بعد از چاله زمین - محله قصابکلا

مسجد صاحب الزمان (عج) بابل
مسجد صاحب الزمان (عج) بابل

روستای پایین گنج افروز چهار راه شهدا محله دومیرکلا

مسجد فاطمه الزهرا(س) بابل
مسجد فاطمه الزهرا(س) بابل

بابل- جاده بندپی غربی- روستای عالیزمین

مسجد صاحب الزمان (عج) بابل
مسجد صاحب الزمان (عج) بابل

میدان شهید صمصام طور روستای کارتیچکلا

مسجد فاطمه الزهرا(س) بابل
مسجد فاطمه الزهرا(س) بابل

بابل - میدان ولایت - بحرارم شرقی

مسجد صاحب الزمان (عج) بابل
مسجد صاحب الزمان (عج) بابل

میدان شهید صمصام طور روستای نجارکلای قدیم

مسجد صادقیان بابل
مسجد صادقیان بابل

بابل- امیرکلا- خیابان شهداء- جنب گلزار شهدای شایستگان امیرکلا

مسجد صاحب الزمان (عج) بابل
مسجد صاحب الزمان (عج) بابل

بندپی غربی روستای لمسوکلا

مسجد صاحب الزمان (عج) بابل
مسجد صاحب الزمان (عج) بابل

بابل - جاده قدیم آمل - روستای للوک

مسجد صاحب الزمان (عج) بابل
مسجد صاحب الزمان (عج) بابل

جاده قدیم روستای للوک

مسجد صاحب الزمان (عج) بابل
مسجد صاحب الزمان (عج) بابل

بابل - خیابان گنج افروز - روستای درونکلاشرقی (امیرکلا)

مسجد صاحب الزمان (عج) بابل
مسجد صاحب الزمان (عج) بابل

جاده گنج افروز محله دومیرکلا

مسجد صاحب الزمان (عج) بابل
مسجد صاحب الزمان (عج) بابل

محله موزیرج کوی ارشاد 6

مسجد چهارده معصوم بابل
مسجد چهارده معصوم بابل

بابل - جاده شهید صالحی - روستای تشون

مسجد صاحب الزمان (عج) بابل
مسجد صاحب الزمان (عج) بابل

خیابان امام(ره) روستای برج خیل

مسجد جامع بابل
مسجد جامع بابل

بابل - بندپی غربی- روستای شهیدآباد - مسجد جامع

مسجد صاحب الزمان (عج) بابل
مسجد صاحب الزمان (عج) بابل

روستای موسی کلا

مسجد جامع بابل
مسجد جامع بابل

بابل- جاده قدیم آمل- روستای داود کلا - آستانه سر

مسجد صاحب الزمان (عج) بابل
مسجد صاحب الزمان (عج) بابل

میدان شهید صمصام طور جاده روستای سمناکلا

مسجد صاحب الزمان (عج) بابل
مسجد صاحب الزمان (عج) بابل

روستای تنبلا

مسجد آیت الله ادنانی بابل
مسجد آیت الله ادنانی بابل

خیابان مدرس- حدفاصل گنجینه و شهربانی- روبروی بانک پارسیان

مسجد صاحب الزمان (عج) بابل
مسجد صاحب الزمان (عج) بابل

میدان شهید صمصام طور روستای خراط کلا

مسجد صاحب الزمان (عج) بابل
مسجد صاحب الزمان (عج) بابل

بندپی غربی روستای پاریکلا

مسجد صاحب الزمان (عج) بابل
مسجد صاحب الزمان (عج) بابل

جاده شهید صالحی بندپی شرقی روستای زریوران

مسجد صاحب الزمان (عج) بابل
مسجد صاحب الزمان (عج) بابل

روستای زیارکلا

مسجد صاحب الزمان (عج) بابل
مسجد صاحب الزمان (عج) بابل

بند پی شرقی روستای سماکوش محله

مسجد صاحب الزمان (عج) بابل
مسجد صاحب الزمان (عج) بابل

بندپی غربی روستای سنگرودپی

مسجد شهید ولی بابل
مسجد شهید ولی بابل

بندپی شرقی روستای احمد کلا

مسجد سجادیه بابل
مسجد سجادیه بابل

جاده قائمشهر روستای اخته چی

مسجد رضوی بابل
مسجد رضوی بابل

میدان شهید صمصام طور روستای تالار پشت

مسجد حضرت مهدی (عج) بابل
مسجد حضرت مهدی (عج) بابل

پشت آرامگاه معتمدی کوی فلاح

مسجد حضرت على اصغر (ع) بابل
مسجد حضرت على اصغر (ع) بابل

محله موزیرج ارشاد 10 جنب شهرک اقاقیا

مسجد چهارده معصوم (ع) بابل
مسجد چهارده معصوم (ع) بابل

جاده شهید صالحی روستای تشون

مسجد جامع شهیدآباد بابل
مسجد جامع شهیدآباد بابل

بندپی غربی روستای شهیدآباد

مسجد جامع رودبست بابل
مسجد جامع رودبست بابل

روستای رودبست

مسجد جامع خشکرود بابل
مسجد جامع خشکرود بابل

روستای خشکرود

مسجد جامع برسمنان بابل
مسجد جامع برسمنان بابل

روستای برسمنان

مسجد جامع داود کلا بابل
مسجد جامع داود کلا بابل

جاده قدیم روستای داود کلا آستانه سر

مسجد جامع دینه سر بابل
مسجد جامع دینه سر بابل

جاده بهنمیر روستای دینه سر

مسجد بعثت بابل
مسجد بعثت بابل

خیابان نواب صفوی کوچه اشرفی 21

مسجد آیت ا... بابل
مسجد آیت ا... بابل

خیابان مدرس بین گنجینه و شهربانی روبروی بانک پارسیان

مسجد امیرالمؤمنین (ع) بابل
مسجد امیرالمؤمنین (ع) بابل

خیابان نوشیروانی ملاکلا مسجد بالا محله

مسجد امیرالمؤمنین (ع) بابل
مسجد امیرالمؤمنین (ع) بابل

پل محمد حسن خان شهرک فرهنگیان

مسجد امام موسی بن جعفر (ع) بابل
مسجد امام موسی بن جعفر (ع) بابل

جاده شهید صالحی بندپی شرقی روستای تنها کلاء

مسجد امام مهدی (عج) بابل
مسجد امام مهدی (عج) بابل

بندپی غربی روستای پولادسی

مسجد امام علی (ع) بابل
مسجد امام علی (ع) بابل

خیابان امام خیابان شهید کشوری شهرک شهید بهشتی

مسجد امام رضا (ع) بابل
مسجد امام رضا (ع) بابل

جاده قائمشهر روستای صلحدارکلا

مسجد امام حسن مجتبی (ع) بابل
مسجد امام حسن مجتبی (ع) بابل

خیابان شهید نامجو جنب هلال احمر

مسجد امام حسن مجتبی (ع) بابل
مسجد امام حسن مجتبی (ع) بابل

روستای روشن آباد کوچه 22

مسجد امام حسن مجتبی (ع) بابل
مسجد امام حسن مجتبی (ع) بابل

جاده بهنمیر روستای جمال کلا

مسجد النبی (ص) بابل
مسجد النبی (ص) بابل

بندپی غربی روستای فریدونکلا

مسجد النبی (ص) بابل
مسجد النبی (ص) بابل

بندپی شرقی روستای گردرودبار

مسجد النبی (ص) بابل
مسجد النبی (ص) بابل

خیابان شریعتی معلم 3 انتهای کوچه مسجدالنبی حکیمی

مسجد الرسول (ص) بابل
مسجد الرسول (ص) بابل

بلوار خلبان شهید پرویز ذبیهی سوخت آبندان

مسجد ابالفضلی (ع) بابل
مسجد ابالفضلی (ع) بابل

روستای اطاقسرا