مسجد‌های آستانه اشرفیه (تعداد 17)

مسجد ولیعصر (عج) آستانه اشرفیه
مسجد ولیعصر (عج) آستانه اشرفیه

روستای صفرابسته

مسجد صاحب الزمان (عج) آستانه اشرفیه
مسجد صاحب الزمان (عج) آستانه اشرفیه

روستای دهکاء

مسجد شهدای روستای درگاه آستانه اشرفیه
مسجد شهدای روستای درگاه آستانه اشرفیه

روستای درگاه کوچه شهید احمد کریمی

مسجد شهدای 72 تن آستانه اشرفیه
مسجد شهدای 72 تن آستانه اشرفیه

خیابان استقلال ساختمانهای طرح حرم

مسجد جامع فوشازده آستانه اشرفیه
مسجد جامع فوشازده آستانه اشرفیه

روستای فوشازده

مسجد جامع امشل آستانه اشرفیه
مسجد جامع امشل آستانه اشرفیه

روستای امشل

مسجد جامع دشمن کرده آستانه اشرفیه
مسجد جامع دشمن کرده آستانه اشرفیه

روستای دشمن کرده

مسجد بازار آستانه اشرفیه
مسجد بازار آستانه اشرفیه

خیابان آزادی ابتدای خیابان طالقانی

مسجد امام حسین (ع) آستانه اشرفیه
مسجد امام حسین (ع) آستانه اشرفیه

روستای شیرکوه

مسجد الجواد (ع) آستانه اشرفیه
مسجد الجواد (ع) آستانه اشرفیه

روستای کلده پایین

مسجد و امام زاده سید جلال الدین اشرف آستانه اشرفیه
مسجد و امام زاده سید جلال الدین اشرف آستانه اشرفیه

خیابان آزادی

مسجد جامع آستانه آستانه اشرفیه
مسجد جامع آستانه آستانه اشرفیه

خیابان آزادی مقابل امامزاده

مسجد حضرت ابالفضل (ع) آستانه اشرفیه
مسجد حضرت ابالفضل (ع) آستانه اشرفیه

روستای چورکوچان

مسجد و امام زاده آقا سید حسن آستانه اشرفیه
مسجد و امام زاده آقا سید حسن آستانه اشرفیه

بلوار دکتر معین خیابان آقاسید حسن

مسجد حضرت فاطمه زهراء (س) آستانه اشرفیه
مسجد حضرت فاطمه زهراء (س) آستانه اشرفیه

بلوار مطهری

مسجد جامع پنجاه آستانه اشرفیه
مسجد جامع پنجاه آستانه اشرفیه

روستای پنجاه

مسجد حضرت حجت (عج) آستانه اشرفیه
مسجد حضرت حجت (عج) آستانه اشرفیه

روستای ابراهیم سرا