مسجد‌های آشخانه (تعداد 5)

مسجد صاحب زمان (عج) آشخانه
مسجد صاحب زمان (عج) آشخانه

روستای لنگر

مسجد صاحب الزمان (عج) آشخانه
مسجد صاحب الزمان (عج) آشخانه

بلوار شهید بهشتی نرسیده به چهار راه مطهری( شهرداری)

مسجد صاحب الزمان (عج) آشخانه
مسجد صاحب الزمان (عج) آشخانه

بلوار شهید بهشتی نرسیده به چهارراه شهرداری

مسجد جامع قره مصلی آشخانه
مسجد جامع قره مصلی آشخانه

روستای قره مصلی خیابان شهید خادمپور

مسجد جامع آشخانه آشخانه
مسجد جامع آشخانه آشخانه

خیابان ورودی شهر از سمت جاده گلستان انتهای خیابان بسمت امامزاده دلاور نبش میدان آخر