مسجد‌های عباس آباد (تعداد 2)

مسجد صاحب الزمان (عج) عباس آباد
مسجد صاحب الزمان (عج) عباس آباد

محله اسبچین

مسجد جامع عباس آباد عباس آباد
مسجد جامع عباس آباد عباس آباد

انتهای خیابان شهدا