مسجد‌های زاهدان (تعداد 13)

مسجد الملک زاهدان
مسجد الملک زاهدان

شهرک دایی آباد انتها خیابان جنب بلوک زنی

مسجد مولای متقیان زاهدان
مسجد مولای متقیان زاهدان

بلوارجمهوری خیابان 9

مسجد مهدیه زاهدان
مسجد مهدیه زاهدان

زاهدان

مسجد علمدار امام حسین (ع) زاهدان
مسجد علمدار امام حسین (ع) زاهدان

زاهدان

مسجد جوادالائمه (ع) زاهدان
مسجد جوادالائمه (ع) زاهدان

انتهای خیابان مولوی شمالی روبروی گلزار شهداء

مسجد بلال حبشی زاهدان
مسجد بلال حبشی زاهدان

خیابان باقری شمالی مصلی قدس جنب دبیرستان دخترانه سرجانی

مسجد امام محمد تقی (ع) زاهدان
مسجد امام محمد تقی (ع) زاهدان

تقاطع خیابان پهلوانی وامام خمینی(ره)

مسجد امام زمان (عج) زاهدان
مسجد امام زمان (عج) زاهدان

خیابان امام خمینی (ره) تقاطع شهید بهشتی

مسجد امام خمینی (ره) زاهدان
مسجد امام خمینی (ره) زاهدان

خیابان شهید پهلوانی 10

مسجد امام حسین (ع) زاهدان
مسجد امام حسین (ع) زاهدان

بلوار جمهوری بلوار یاس بلوار مسجد امام

مسجد امام حسن عسکری (ع) زاهدان
مسجد امام حسن عسکری (ع) زاهدان

تقاطع خیابان قدس و امداد

مسجد المهدی (عج) زاهدان
مسجد المهدی (عج) زاهدان

بلوار معلم خیابان معلم 9

مسجد الغدیر زاهدان
مسجد الغدیر زاهدان

بلوار شهید مزاری