مسجد‌های زابل (تعداد 21)

مسجد جامع صاحب الزمان زابل
مسجد جامع صاحب الزمان زابل

خیابان امام خمینی جنب بانک کشاورزی

مسجد علی بن ابیطالب (ع) زابل
مسجد علی بن ابیطالب (ع) زابل

خیابان عدالت جنوبی میدان شهدای گمنام

مسجد ابالفضل (ع) زابل
مسجد ابالفضل (ع) زابل

خیابان شهید مطهری 5

مسجد محله بربریها زابل
مسجد محله بربریها زابل

خیابان طالقانی 35

مسجد قائمیه زابل
مسجد قائمیه زابل

خیابان شهید مطهری

مسجد علی بن ابیطالب (ع) زابل
مسجد علی بن ابیطالب (ع) زابل

میدان دی خیابان مصطفی 14

مسجد علی بن ابیطالب (ع) زابل
مسجد علی بن ابیطالب (ع) زابل

شیب آب روستای سدکی جنوب روستا

مسجد صاحب الزمان (عج) زابل
مسجد صاحب الزمان (عج) زابل

شیب آب روستای اسماعیل قنبر

مسجد حضرت علی اکبر (ع) زابل
مسجد حضرت علی اکبر (ع) زابل

بلوار کارگر خیابان جام جم (جاده سه قلعه) روستای شیخ آباد

مسجد حسن بن علی (ع) زابل
مسجد حسن بن علی (ع) زابل

جاده روستای سیاه مرد خیابان بهار

مسجد حجت بن الحسن (ع) زابل
مسجد حجت بن الحسن (ع) زابل

بلوار آیت ا... بختیاری کوچه مسجد

مسجد توکلی زابل
مسجد توکلی زابل

خیابان امام خمینی 37 روبروی سازمان انتقال خون

مسجد امیرالمؤمنین علی (ع) زابل
مسجد امیرالمؤمنین علی (ع) زابل

انتهای خیابان نیمروز شمالی (بیرجندیهای سابق) نبش کوچه نیمروز 45

مسجد امام رضا (ع) زابل
مسجد امام رضا (ع) زابل

خیابان ولایت 6

مسجد امام رضا (ع) زابل
مسجد امام رضا (ع) زابل

بلوار کارگر گاراژ ولایت 6

مسجد امام خمینی (ره) زابل
مسجد امام خمینی (ره) زابل

روستای گل محمد بیک

مسجد امام حسین (ع) زابل
مسجد امام حسین (ع) زابل

خیابان فردوسی 7 محله لطفی

مسجد امام حسن مجتبی (ع) زابل
مسجد امام حسن مجتبی (ع) زابل

شیب آب کوه خواجه روستای گنده بخش

مسجد امام حسن مجتبی (ع) زابل
مسجد امام حسن مجتبی (ع) زابل

شهرک آقایی و سرحدی

مسجد امام جعفرصادق (ع) زابل
مسجد امام جعفرصادق (ع) زابل

خیابان پاسداران

مسجد الرضا (ع) زابل
مسجد الرضا (ع) زابل

خیابان قاسم آباد ولایت 6