مسجد‌های ورزقان (تعداد 8)

مسجد جامع کاسین ورزقان
مسجد جامع کاسین ورزقان

روستای کاسین

مسجد جامع مهترلو ورزقان
مسجد جامع مهترلو ورزقان

روستای مهترلو

مسجد جامع گویجه سلطان ورزقان
مسجد جامع گویجه سلطان ورزقان

روستای گویجه سلطان

مسجد جامع چای کندی ورزقان
مسجد جامع چای کندی ورزقان

روستای چای کندی

مسجد ا... قلی ورزقان
مسجد ا... قلی ورزقان

میدان دانش

مسجد جامع صومعه دل ورزقان
مسجد جامع صومعه دل ورزقان

روستای صومعه دل

مسجد جامع ورزقان ورزقان
مسجد جامع ورزقان ورزقان

مرکز شهر

مسجد حضرت ابالفضل العباس (ع) ورزقان
مسجد حضرت ابالفضل العباس (ع) ورزقان

میدان سونگون