مسجد‌های ترک (تعداد 3)

مسجد جامع صومعه علیا ترک
مسجد جامع صومعه علیا ترک

روستای صومعه علیا

مسجد حضرت ابالفضل (ع) ترک
مسجد حضرت ابالفضل (ع) ترک

روستای صومعه علیا

مسجد موسی بن جعفر (ع) ترک
مسجد موسی بن جعفر (ع) ترک

شهرک سهند غربی