مسجد‌های طالقان (تعداد 5)

مسجد سیدالشهداء (ع) طالقان
مسجد سیدالشهداء (ع) طالقان

روستای خودکاوند میدان اصلی روستا انتهای کوچه غربی

مسجد جامع شهرک طالقان
مسجد جامع شهرک طالقان

شهرک

مسجد جامع حسنجون طالقان
مسجد جامع حسنجون طالقان

روستای حسنجون

مسجد امام زمان (عج) طالقان
مسجد امام زمان (عج) طالقان

روستای فشندک

مسجد جامع طالقان طالقان
مسجد جامع طالقان طالقان

مرکز شهر