مسجد‌های سوریان (تعداد 8)

مسجد امام حسین (ع) سوریان
مسجد امام حسین (ع) سوریان

میدان 22 بهمن

مسجد و امام زاده سید محمد مرتضی سوریان
مسجد و امام زاده سید محمد مرتضی سوریان

خیابان امام خمینی ( ره )

مسجد صاحب الزمان (عج) سوریان
مسجد صاحب الزمان (عج) سوریان

خیابان جمهوری اسلامی

مسجد جامع سوریان سوریان
مسجد جامع سوریان سوریان

خیابان امام خمینی ( ره )

مسجد علی بن ابیطالب (ع) سوریان
مسجد علی بن ابیطالب (ع) سوریان

شهرک ولیعصر سوریان

مسجد امام حسین (ع) سوریان
مسجد امام حسین (ع) سوریان

شهر سوریان

مسجد صاحب الزمان (عج) سوریان
مسجد صاحب الزمان (عج) سوریان

خیابان جمهوری اسلامی

مسجد صاحب الزمان (عج) سوریان
مسجد صاحب الزمان (عج) سوریان

سوریان