مسجد‌های صومعه سرا (تعداد 18)

مسجد حضرت ابالفضل (ع) صومعه سرا
مسجد حضرت ابالفضل (ع) صومعه سرا

روستای ندامان

مسجد علی بن ابیطالب (ع) صومعه سرا
مسجد علی بن ابیطالب (ع) صومعه سرا

روستای سیمبر

مسجد سید ابراهیم صادق محله صومعه سرا
مسجد سید ابراهیم صادق محله صومعه سرا

روستای پاسکه

مسجد جعفری مصلی نماز جمعه صومعه سرا
مسجد جعفری مصلی نماز جمعه صومعه سرا

خیابان جعفری آستان مقدس سید جعفر آقا مصلی نماز جمعه

مسجد جامع خانه کنار صومعه سرا
مسجد جامع خانه کنار صومعه سرا

روستای خانه کنار

مسجد امام سجاد (ع) صومعه سرا
مسجد امام سجاد (ع) صومعه سرا

روستای بیشگاه

مسجد امام رضا (ع) صومعه سرا
مسجد امام رضا (ع) صومعه سرا

روستای پشت مسار خیابان شهید سیدمعروف ایرانی

مسجد امام رضا (ع) صومعه سرا
مسجد امام رضا (ع) صومعه سرا

تولم شهر روستای شیخ محله

مسجد امام خمینی (ره) صومعه سرا
مسجد امام خمینی (ره) صومعه سرا

شهرک امام خمینی

مسجد امام حسین (ع) صومعه سرا
مسجد امام حسین (ع) صومعه سرا

خیابان برشنورد کوچه آزادگان

مسجد امام حسین (ع) صومعه سرا
مسجد امام حسین (ع) صومعه سرا

روستای مرکیه خیابان شهدا

مسجد ابالفضل العباس (ع) صومعه سرا
مسجد ابالفضل العباس (ع) صومعه سرا

انتهای خیابان مطهری

مسجد ولیعصر (عج) صومعه سرا
مسجد ولیعصر (عج) صومعه سرا

روستای واقعه دشت

مسجد حضرت ابالفضل (ع) صومعه سرا
مسجد حضرت ابالفضل (ع) صومعه سرا

بلوار کمربندی شهید بهشتی بعد از کوچه عیسی پور قبل از خیابان مطهری

مسجد آذربایجانی ها  صومعه سرا
مسجد آذربایجانی ها صومعه سرا

خیابان مطهری مقابل کوچه برزو

مسجد ولیعصر (عج) صومعه سرا
مسجد ولیعصر (عج) صومعه سرا

تقاطع خیابان امام خمینی و خیابان مطهری

مسجد جامع صومعه سرا صومعه سرا
مسجد جامع صومعه سرا صومعه سرا

میدان مرکز شهر تقاطع خیابان برشنورد و امام خمینی

مسجد عربان صومعه سرا
مسجد عربان صومعه سرا

میدان شهید رضا مستقیم خیابان شهید علیرضا خلوص