مسجد‌های سرخ رود (تعداد 10)

مسجد جامع گل محله سرخ رود
مسجد جامع گل محله سرخ رود

روستای گل محله

مسجد محمد رسول ا... (ص) سرخ رود
مسجد محمد رسول ا... (ص) سرخ رود

جاده سیاهکلا روستای کلوسا

مسجد صاحب الزمان (عج) سرخ رود
مسجد صاحب الزمان (عج) سرخ رود

جاده سیاهکلا روستای ابوالحسن آباد

مسجد صاحب الزمان (عج) سرخ رود
مسجد صاحب الزمان (عج) سرخ رود

بلوار بهار جنب پل

مسجد صاحب الزمان (عج) سرخ رود
مسجد صاحب الزمان (عج) سرخ رود

روستای احمدآباد کلیج علیا

مسجد صاحب الزمان (عج) سرخ رود
مسجد صاحب الزمان (عج) سرخ رود

روستای افرا سرا

مسجد صاحب الزمان (عج) سرخ رود
مسجد صاحب الزمان (عج) سرخ رود

روستای حاجی کلا علیا

مسجد حضرت ابالفضل (ع) سرخ رود
مسجد حضرت ابالفضل (ع) سرخ رود

روستای میرده سفلی

مسجد جامع وازیک سرخ رود
مسجد جامع وازیک سرخ رود

روستای وازیک

مسجد امام حسین (ع) سرخ رود
مسجد امام حسین (ع) سرخ رود

روستای بیشه کلا