مسجد‌های سنقر (تعداد 19)

مسجد موسی بن جعفر (ع) سنقر
مسجد موسی بن جعفر (ع) سنقر

روستای بشیرآباد منصوری

مسجد محمد رسول ا... (ص) سنقر
مسجد محمد رسول ا... (ص) سنقر

روستای زاغان سفلی

مسجد فاطمه الزهراء (س) سنقر
مسجد فاطمه الزهراء (س) سنقر

روستای سمنبان

مسجد علی بن ابیطالب (ع) سنقر
مسجد علی بن ابیطالب (ع) سنقر

روستای فیروزآباد

مسجد صاحب الزمان (عج) سنقر
مسجد صاحب الزمان (عج) سنقر

روستای سهنله

مسجد صاحب الزمان (عج) سنقر
مسجد صاحب الزمان (عج) سنقر

روستای چوگان

مسجد صاحب الزمان (عج) سنقر
مسجد صاحب الزمان (عج) سنقر

دهستان فارسینج روستای قشلاق

مسجد جوادالائمه (ع) سنقر
مسجد جوادالائمه (ع) سنقر

روستای غیاث آباد

مسجد امیرالمؤمنین (ع) سنقر
مسجد امیرالمؤمنین (ع) سنقر

روستای فارسینج

مسجد امام صادق (ع) سنقر
مسجد امام صادق (ع) سنقر

روستای حبشی

مسجد امام زمان (عج) سنقر
مسجد امام زمان (عج) سنقر

روستای آگاه علیا

مسجد امام رضا (ع) سنقر
مسجد امام رضا (ع) سنقر

روستای چهر گاه

مسجد امام رضا (ع) سنقر
مسجد امام رضا (ع) سنقر

دهستان باوله روستای خلجان

مسجد امام حسین (ع) سنقر
مسجد امام حسین (ع) سنقر

سنقر روستای ده خداداد

مسجد امام حسین (ع) سنقر
مسجد امام حسین (ع) سنقر

سنقر روستای ده حمزه

مسجد امام حسین (ع) سنقر
مسجد امام حسین (ع) سنقر

روستای چشمه سنگی

مسجد امام حسن مجتبی (ع) سنقر
مسجد امام حسن مجتبی (ع) سنقر

روستای آقبلاغ

مسجد امام جعفر صادق (ع) سنقر
مسجد امام جعفر صادق (ع) سنقر

دهستان گاورود روستای حبشی

مسجد ابالفضل العباس (ع) سنقر
مسجد ابالفضل العباس (ع) سنقر

روستای خیاران