مسجد‌های سیریک (تعداد 4)

مسجد امام حسن عسکری (ع) سیریک
مسجد امام حسن عسکری (ع) سیریک

روستای کلاوی

مسجد جامع کلاوی سیریک
مسجد جامع کلاوی سیریک

روستای کلاوی

مسجد علی بن ابیطالب (ع) سیریک
مسجد علی بن ابیطالب (ع) سیریک

بمانی روستای گچینه پایین

مسجد ابالفضل العباس (ع) سیریک
مسجد ابالفضل العباس (ع) سیریک

بمانی روستای شهید مردان