مسجد‌های شاندیز (تعداد 6)

مسجد ام البنیین(ع) شاندیز
مسجد ام البنیین(ع) شاندیز

مشهد - شاندیز - روستای گراخک

مسجد ام النبیین شاندیز
مسجد ام النبیین شاندیز

روستای گراخک

مسجد جامع ابرده شاندیز
مسجد جامع ابرده شاندیز

روستای ابرده علیا

مسجد جامع صاحب الزمان (عج) شاندیز
مسجد جامع صاحب الزمان (عج) شاندیز

نرسیده به شاندیز روستای ویرانی خیابان 25

مسجد صاحب الزمان (عج) شاندیز
مسجد صاحب الزمان (عج) شاندیز

جاده شاندیز ویرانی 9 روستای چاه خاصه فلکه دست چپ

مسجد جامع شاندیز
مسجد جامع شاندیز

استان خراسان رضوی، شاندیز، بلوار سعیدی، آبشار 1