مسجد‌های سروستان (تعداد 3)

مسجد امام حسن مجتبی (ع) سروستان
مسجد امام حسن مجتبی (ع) سروستان

محله تزنگ خیابان شهید بهشتی نبش سه راه جمهوری اسلامی

مسجد جامع سروستان سروستان
مسجد جامع سروستان سروستان

خیابان شهید خسرو رضایی بعد از تقاطع بهشتی

مسجد هفتو سروستان
مسجد هفتو سروستان

انتهای خیابان شهید خسرو رضایی