مسجد‌های سراب (تعداد 13)

مسجد امام رضا (ع) سراب
مسجد امام رضا (ع) سراب

روستای حاجی میرکوه سفلی

مسجد موسی بن جعفر (ع) سراب
مسجد موسی بن جعفر (ع) سراب

محله لاله قبا

مسجد صاحب الزمان (عج) سراب
مسجد صاحب الزمان (عج) سراب

روستای بیجند

مسجد جامع بیجند سراب
مسجد جامع بیجند سراب

سراب روستای بیجند

مسجد اهرلو سراب
مسجد اهرلو سراب

خیابان قدس

مسجد امام حسین (ع) سراب
مسجد امام حسین (ع) سراب

سراب

مسجد امام رضا (ع) سراب
مسجد امام رضا (ع) سراب

آخر سد بندی روبروی شعبه نفت

مسجد امیرالمؤمنین (ع) سراب
مسجد امیرالمؤمنین (ع) سراب

بازار

مسجد امیرالمؤمنین (ع) سراب
مسجد امیرالمؤمنین (ع) سراب

روستای بیجند

مسجد جامع اردها سراب
مسجد جامع اردها سراب

روستای اردها

مسجد جامع سراب سراب
مسجد جامع سراب سراب

خیابان امام خمینی

مسجد حضرت ابالفضل (ع) سراب
مسجد حضرت ابالفضل (ع) سراب

میدان 7 تیر

مسجد چهارده معصوم (ع) سراب
مسجد چهارده معصوم (ع) سراب

روستای بیجند