مسجد‌های سبزوار (تعداد 55)

مسجد موسی بن جعفر(ع) سبزوار
مسجد موسی بن جعفر(ع) سبزوار

توحید شهر خیابان ایثار جنب بوستان محله یک

مسجد مسلم بن عقیل (ع) سبزوار
مسجد مسلم بن عقیل (ع) سبزوار

خیابان طبرسی جنب امامزاده شعیب

مسجد قمربنی هاشم (ع) سبزوار
مسجد قمربنی هاشم (ع) سبزوار

روستای بینق

مسجد صاحب الزمان (عج) سبزوار
مسجد صاحب الزمان (عج) سبزوار

خیابان 40 متری دوم 10 متری صاحب الزمان

مسجد صاحب الامر (عج) سبزوار
مسجد صاحب الامر (عج) سبزوار

خیابان اسرار جنوبی چهار راه رضوی

مسجد شهید علی توسلی سبزوار
مسجد شهید علی توسلی سبزوار

خیابان بیهق خیابان بسیج مستضعفین (حمام حکیم)

مسجد شهدای استیر سبزوار
مسجد شهدای استیر سبزوار

روستای استیر

مسجد خاتم الانبیاء (ص) سبزوار
مسجد خاتم الانبیاء (ص) سبزوار

میدان کارگر خیابان ابوریحان چهار راه تامین اجتماعی نبش بهمن 5

مسجد جامع هاشم آباد سبزوار
مسجد جامع هاشم آباد سبزوار

روستای هاشم آباد

مسجد جامع مشکان سبزوار
مسجد جامع مشکان سبزوار

مشکان بریدگی دوم داخل کوچه

مسجد جامع رباط جز سبزوار
مسجد جامع رباط جز سبزوار

روستای رباط جز

مسجد جامع توحیدشهر سبزوار
مسجد جامع توحیدشهر سبزوار

توحید شهر خیابان حافظ

مسجد پامنار سبزوار
مسجد پامنار سبزوار

خیابان بیهقی روبروی بانک مرکزی

مسجد بقیه ا... (عج) سبزوار
مسجد بقیه ا... (عج) سبزوار

خیابان پیش نمازی

مسجد امیرالمؤمنین (ع) سبزوار
مسجد امیرالمؤمنین (ع) سبزوار

خیابان راهنمایی خیابان 10 آخر آسفالت سمت راست

مسجد امیرالمؤمنین (ع) سبزوار
مسجد امیرالمؤمنین (ع) سبزوار

بلوار شهدای کوشک خیابان 1

مسجد امام علی (ع) سبزوار
مسجد امام علی (ع) سبزوار

توحید شهر بلوک ۲شمال پارک

مسجد امام رضا (ع) سبزوار
مسجد امام رضا (ع) سبزوار

میدان 7 تیر 12 متری آهنگران

مسجد امام رضا (ع) سبزوار
مسجد امام رضا (ع) سبزوار

میدان رسالت خیابان ناوی 12 متری زینبیه خیابان 17

مسجد امام حسین (ع) سبزوار
مسجد امام حسین (ع) سبزوار

اسلام آباد انتهای خیابان جعفرآباد اسلام آباد جنب توری گاز

مسجد امام حسن مجتبی (ع) سبزوار
مسجد امام حسن مجتبی (ع) سبزوار

خیابان فیاض کوچه شهید استاجی

مسجد امام جعفرصادق (ع) سبزوار
مسجد امام جعفرصادق (ع) سبزوار

خیابان آیت ا... دستغیب

مسجد النبی (ص) سبزوار
مسجد النبی (ص) سبزوار

توحیدشهر بلوک 7

مسجد المهدی (ع) سبزوار
مسجد المهدی (ع) سبزوار

شرق سیلو خیابان رازی

مسجد ابالفضلی (ع) سبزوار
مسجد ابالفضلی (ع) سبزوار

بلوار رازی خیابان 29 بن بست شهید بیدی

مسجد ابالفضلی (ع) سبزوار
مسجد ابالفضلی (ع) سبزوار

خیابان 30 متری هویزه خیابان 12 داخل کوچه

مسجد موسی ابن جعفر(ع) سبزوار
مسجد موسی ابن جعفر(ع) سبزوار

سبزوار - توحید شهر -خیابان ایثار جنب بوستان محله ی یک

مسجد مسلم بن عقیل (ع) سبزوار
مسجد مسلم بن عقیل (ع) سبزوار

سبزوار - خ طبرسی- جنب امامزاده شعیب

مسجد گلشن سبزوار
مسجد گلشن سبزوار

سبزوار - خوشاب- شهر سلطان آباد - سه راهی قوچان

مسجد صاحب الزمان(عج) سبزوار
مسجد صاحب الزمان(عج) سبزوار

سبزوار - خیابان چهل متری دوم -10متری صاحب الزمان

مسجد صاحب الامر سبزوار
مسجد صاحب الامر سبزوار

سبزوار - خیابان اسرار جنوبی . چهارراه رضوی

مسجد شهید توسلی  سبزوار
مسجد شهید توسلی سبزوار

شهرستان سبزوار - خ بیهق - خ بسیج مستضعفین (حمام حکیم)

مسجد شهدای استیر سبزوار
مسجد شهدای استیر سبزوار

سبزوار- روستای استیر

مسجد خاتم الانبیاء سبزوار
مسجد خاتم الانبیاء سبزوار

سبزوار-میدان کارگر-خیابان ابوریحان-چهارراه تامین اجتماعی-نبش بهمن5

مسجد جامع سبزوار
مسجد جامع سبزوار

شهر خوشاب- بخش مرکزی- روستای رباط جز

مسجد جامع سبزوار
مسجد جامع سبزوار

شهر شتمد - خ بیهقی - خ امام جواد رو به رو امام جواد

مسجد جامع سبزوار
مسجد جامع سبزوار

بخش داورزن - روستای مدفرو - خ فاضل

مسجد جامع سبزوار
مسجد جامع سبزوار

سبزوار-بخش مرکزی-روستای هاشم اباد

مسجد جامع سبزوار
مسجد جامع سبزوار

سبزوار - بخش داورزن - روستای چشام

مسجد امیرالمؤمنین (ع) سبزوار
مسجد امیرالمؤمنین (ع) سبزوار

روستای روداب

مسجد جامع سبزوار
مسجد جامع سبزوار

سبزوار - شهر خوشاب- بخش مشکان- بریدگی دوم- داخل کوچه

مسجد پامنار سبزوار
مسجد پامنار سبزوار

سبزوار - خ بیهقی- رو به روی بانک مرکزی

مسجد بقیه الله الاعظم سبزوار
مسجد بقیه الله الاعظم سبزوار

سبزوار - خ پشینمازی

مسجد امیرالمومنین (ع) سبزوار
مسجد امیرالمومنین (ع) سبزوار

سبرزوار - بلوار شهدای کوشک - کوشک 1

مسجد امیرالمومنین(ع) سبزوار
مسجد امیرالمومنین(ع) سبزوار

سبزوار - خ راهنمائی - راهنمائی 10

مسجد امام رضا(ع) سبزوار
مسجد امام رضا(ع) سبزوار

میدان 7 تیر- 12 متری آهنگران

مسجد مسجد امام رضا (ع) سبزوار
مسجد مسجد امام رضا (ع) سبزوار

سبزوار - میدان رسالت - خ ناوی - 12 متری زینبیه - زینبیه 17

مسجد امام حسین(ع) سبزوار
مسجد امام حسین(ع) سبزوار

سبزوار- اسلام آباد - انتهای خیابان جعفرآباد - اسلام آباد جنب توری گاز

مسجد امام حسن مجتبی (ع) سبزوار
مسجد امام حسن مجتبی (ع) سبزوار

سبزوار - خیابان فیاض- کوچه شهید استاجی

مسجد النبی (ص) سبزوار
مسجد النبی (ص) سبزوار

بلوار شهدای هسته شهرک توحید بلوک ۷

مسجد امام جعفر صادق(ع) سبزوار
مسجد امام جعفر صادق(ع) سبزوار

سبزوار - خ آیت الله دستغیب

مسجد النبی(ص) سبزوار
مسجد النبی(ص) سبزوار

سبزوار - توحیدشهر- بلوک 7

مسجد المهدی سبزوار
مسجد المهدی سبزوار

سبزوار - شرق سیلو- خ رازی

مسجد ابوالفضلی(ع) سبزوار
مسجد ابوالفضلی(ع) سبزوار

سبزوار - سی متری هویزه هویزه 12 داخل کوچه

مسجد ابوالفضلی(ع) سبزوار
مسجد ابوالفضلی(ع) سبزوار

سبزوار-بلواررازی-رازی29-بن بست شهیدبیدی